Uczymy na szkoleniach dedykowanych

Umowy w sprawach zamówień publicznych, 1-2.02.2018 r.

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na praktycznym, biznesowym podejściu do konstruowania warunków umowy najkorzystniejszej, czyli takiej, która poszczególne rodzaje ryzyka przypisuje tej stronie, dla której ponoszenie danego ryzyka jest względniejsze (tańsze lub łatwiejsze w zarządzaniu). 

Adresat: pracownicy zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cele: zapoznanie uczestników z zasadami i praktycznymi przykładami formułowania umów w sprawach zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ, CO BĘDZIEMY ĆWICZYĆ LICZBA GODZIN
Przepisy ustawy Pzp odnoszące się do umów

1) przedmiot umowy – zakres oferty – przedmiot zamówienia,

2) czas trwania umowy,

3) odstąpienie od umowy,

4) unieważnienie umowy

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

6) zaliczka,

7) podwykonawstwo.

2
Umowy w świetle ustawy o finansach publicznych

1) Czy można zawrzeć umowę wykraczającą poza rok finansowy – to chyba jasne – skąd więc tyle nieporozumień?

2) Czy trzeba określić w umowie jej maksymalną, nominalną wartość w złotych polskich? – kolejny mit.

0,5
Umowy na tle kodeksu cywilnego

1) zasada swobody umów i jej ograniczenia,

2) zasada równości stron umowy,

3) typy umów,

4) istota umowy wzajemnej.

1
Zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji zamówienia

Dopóki realizacja umowy będzie przebiegała zgodnie z planem, umowa będzie spoczywać w szufladzie (i będzie bezwartościowa).

Istota umowy polega na przesądzeniu z góry sposobu postępowania w sytuacji, gdy coś pójdzie „nie tak”, czyli na identyfikacji oraz alokacji ryzyka.

Przypisywanie wykonawcy ryzyk zamawiającego jest przejawem arogancji, nadużywania pozycji dominującej, niegospodarności i nieuczciwości kupieckiej.

2
Elastyczny opis przedmiotu umowy

Aby móc kupić to, co się chce i nie musieć kupować czegoś, czego się nie chce…

Marka w ofercie – próbnik po zawarciu umowy – produkty średniej jakości.

Wahania ilości w granicach – ilości do kwoty – ilości według potrzeb. 

1
Określenie ceny / wynagrodzenia

Aby umowa była i pozostała najkorzystniejsza przez jak najdłuższy okres czasu…

Ryczałt – wynagrodzenie kosztorysowe – wskazanie podstaw do określenia wynagrodzenia.

Waloryzacja: wskaźniki, częstotliwość, automatyzm-renegocjowanie, ryzyko kursowe.

2
Termin wykonania zobowiązania

Należy wymagać tego, co można otrzymać.

Data – termin – rozwiązania mieszane (i ich konsekwencje)Harmonogramy – „marszruty” – „karmienie na żądanie”.

Kamienie milowe – „okarowanie” warunkowe kamieni.

Zawarcie umowy a wejście jej w życie.

1
Pozostałe essentialia negotii

Efektywne podejście do sposobu realizacji zamówienia w zakresie:

1) odbiorów: odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny, rozpoczęcie użytkowania,

2) płatności: płatności częściowe, podstawy płatności, waluta, terminy,

3) kar: istota kary umownej, najczęstsze podstawy, wysokość, sumowanie, ograniczenie, potrącenie

4) poświadczenia: kiedy można odmówić referencji.

1,5
Zasada niezmienności umów, a przesłanki zmiany

Przesłanki zmiany umowy w świetle Pzp:

1) zmiany istotne i nieistotne,

2) zmiany przewidziane.

Przesłanki zmiany umowy w świetle nowych dyrektyw.

Dobra umowa to taka umowa, której nie trzeba zmieniać, gdyż zawiera w sobie od początku mechanizmy samoregulujące.

1

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia, egzemplarz Kodeksu cywilnego, szereg przykładowych klauzul umownych do zastosowania w różnego rodzaju umowach.

Efekty szkolenia: uczestnik otrzyma wiedzę na temat zasad tworzenia umów, alokacji ryzyka i formułowania elastycznych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.


TRENER:

Dariusz KOBA


HARMONOGRAM SZKOLENIA:

10.00 – 15.30 pierwszego dnia oraz
9.00 – 14.30 drugiego dnia. 

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć oraz przerwy kawowe i obiad.

Na życzenie uczestników organizator zapewnia w czasie szkolenia (warunki są ustalane indywidualnie, a podane niżej ceny nie obejmują noclegu). 


CENA SZKOLENIA:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 1000 zł netto (w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto). Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z rabatu 5% - cena wynosi 950 zł. Trzecia i następne osoby otrzymują rabat w wysokości 10% - cena wynosi 900 zł. W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów. 

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Szczegóły wydarzenia:

  • Data: - -
  • Miejsce: Warszawa, Hotel Parkowa, ul. Belwederska 46/50
  • Zapisz się

Kalendarz szkoleń z Prawa zamówień publicznych

Opinie o naszych szkoleniach

Świetnie przygotowany program szkolenia. Przedstawienie nowatorskich rozwiązań dających nowe spojrzenie na zamówienia publiczne.

Marzena z Warszawy. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.

Świetnie przygotowany merytorycznie prowadzący. Zajęcia bardzo ciekawe. Z przyjemnością będę uczestniczyła w kolejnych.

Edyta, Piaseczno. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.

Szkolenie prowadzone było zgodnie z założonym programem. Prowadzący przekazał wiedzę w sposób profesjonalny i rzetelny, odpowiadając na wszystkie pytania, również te wykraczające poza zakres szkolenia. Przydatne materiały szkoleniowe. Polecam!

Anna Olędzka. Szkolenie "Umowy w sprawach zamówień publicznych", Marzec 2017 r.

Innowacyjne podejście do zamówień publicznych, sposób prezentacji zmusza do kreatywności i zmiany podejścia Zamawiającego do przeprowadzania "nowych" przetargów. Polecam!

Joanna i Łukasz. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.


chwilowka