Uczymy na szkoleniach dedykowanych

Jak unikać błędów i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, 27-28.11.2017 r.

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na analizie prawdziwych zarzutów kontroli w celu uniknięcia tego typu sytuacji na przyszłość oraz w celu budowania argumentacji służącej do obrony przed podobnymi zarzutami (gdy już mleko się rozlało). 

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych, zwłaszcza uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE, pracownicy jednostek kontrolujących. 

Cele: uwrażliwienie uczestników na najczęściej spotykane w praktyce błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN
Kontrola zamówień publicznych

Jak to jest możliwe, że różne organy kontroli mają różne opinie na temat tego, co jest legalne, a co nie?

Specyfika podejścia organów kontroli, różne kryteria kontroli.

System kontroli wydatkowania środków UE.

1
Rola UZP w systemie kontroli

Myślę, że należy albo dać Urzędowi więcej uprawnień, albo odsunąć go od kontroli – UZP nie powinien być „jednym z wielu”

Kontrola doraźna: czy Prezes UZP powinien reagować na donosy, artykuły prasowe itp.

Kontrola uprzednia: czy Prezes UZP nie jest kwiatkiem do kożucha.

Kary pieniężne nakładane przez Prezesa UZP i KIO.

1
Obszary najczęstszych naruszeń w świetle wyników kontroli

Same case’y:

1) niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części

2) opis przedmiotu zamówienia naruszający konkurencję

3) nieuzasadnione stosowanie trybów NbO, WR i ZoC

4) dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu

5) niewłaściwe dokumenty podmiotowe

6) nielegalna zmiana umowy

7
Zasady odpowiedzialności pracowników instytucji zamawiającej

Nie tylko mamy wiele organów kontroli kierujących się różnymi kryteriami kontroli – mamy również wiele reżimów odpowiedzialności:

1) naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2) odpowiedzialność w świetle prawa pracy

3) odpowiedzialność karna

2
Zasady wymierzania korekt finansowych

Jaki jest charakter prawny korekt finansowych?

Co to jest nieprawidłowość i czym różni się od uchybienia formalnego?

Dlaczego tak rzadko stosowana jest metoda dyferencyjna wymierzania korekt finansowych? – czyżby zwykle nie dochodziło do szkody w budżecie UE?

Taryfikator bywa kwestionowany, lecz nieuprzedzone oko powinno w nim dostrzec również wiele zalet.

Na miarkowanie trzeba sobie zasłużyć, ale jak?

1

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia oraz szereg case’ów obrazujący nieprawidłowości. 

Efekty szkolenia: uczestnik otrzyma wiedzę, która umożliwi uniknięcie lub „wybrnięcie” z wielu błędów zdarzających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i – w konsekwencji – uniknięcie np. korekty finansowej w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.


TRENER:

Dariusz KOBA


HARMONOGRAM SZKOLENIA:

10.00 – 15.30 pierwszy dzień oraz
09.00 – 14.30 drugi dzień. 

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć oraz przerwy kawowe i obiad.

Na życzenie uczestników organizator zapewnia w czasie szkolenia (warunki są ustalane indywidualnie, a podane niżej ceny nie obejmują noclegu). 


CENA SZKOLENIA:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 1000 zł netto (w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto). Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z rabatu 5% - cena wynosi 950 zł. Trzecia i następne osoby otrzymują rabat w wysokości 10% - cena wynosi 900 zł. W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów. 

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Szczegóły wydarzenia:

  • Data: - -
  • Miejsce: Warszawa, Hotel Parkowa, ul. Belwederska 46/50
  • Zapisz się

Kalendarz szkoleń z Prawa zamówień publicznych

Opinie o naszych szkoleniach

Świetnie przygotowany program szkolenia. Przedstawienie nowatorskich rozwiązań dających nowe spojrzenie na zamówienia publiczne.

Marzena z Warszawy. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.

Świetnie przygotowany merytorycznie prowadzący. Zajęcia bardzo ciekawe. Z przyjemnością będę uczestniczyła w kolejnych.

Edyta, Piaseczno. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.

Szkolenie prowadzone było zgodnie z założonym programem. Prowadzący przekazał wiedzę w sposób profesjonalny i rzetelny, odpowiadając na wszystkie pytania, również te wykraczające poza zakres szkolenia. Przydatne materiały szkoleniowe. Polecam!

Anna Olędzka. Szkolenie "Umowy w sprawach zamówień publicznych", Marzec 2017 r.

Innowacyjne podejście do zamówień publicznych, sposób prezentacji zmusza do kreatywności i zmiany podejścia Zamawiającego do przeprowadzania "nowych" przetargów. Polecam!

Joanna i Łukasz. Szkolenie "Kryteria oceny ofert", Grudzień 2016 r.