Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na praktycznym podejściu do oceny ofert bazujące zarówno na naukowych metodach wspomagania podejmowania decyzji, jak i na 20-letnim doświadczeniu trenera w ich stosowaniu do celów opracowania kryteriów oceny ofert.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z kryteriami i zasadami oceny ofert, jakie mogą być stosowane w praktyce zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ?

LICZBA GODZIN

Przepisy odnoszące się do kryteriów

Pzp niewiele mówi o kryteriach – i słusznie; nie jest to materia formalnoprawna, lecz sposób komunikowania wykonawcom preferencji zamawiającego.

A jednak mówi za dużo: jak obchodzić nakaz stosowania kryteriów pozacenowych.

1
Trzy strategie wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Minimalizacja kosztów to dobra strategia – niezależnie od tego, jak ustawodawca stara się ją obrzydzić.

2) MEAT: bilans ceny i jakości powinien być najczęściej stosowany, jednak trudno wycenić wszystkie zalety oferty (dlatego o tym najwięcej).

3) Maksymalizacja rezultatów: „chcę najlepsze, na co mnie stać” – dlaczego tak rzadko zamawiający myślą w ten sposób.

1

Cztery rodzaje kryteriów ze względu na przedmiot oceny

1) Kryteria kosztowe to nie tylko cena, ale również koszty zakupu, koszty używania i koszt utylizacji, czyli TCO.

2) Kryteria przedmiotowe: jak uchwycić jakość, funkcjonalność, rezultat tego, co jest kupowane.

3) Kryteria kontraktowe: sposób realizacji też jest ważny, gdyż wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu.

4) Kryteria podmiotowe: kwalifikacje personelu mogą mieć znaczenie decydujące

1

Ocena ofert w kryteriach niewymiernych

Kryteria nie muszą być wymierne, ale czy mogą być uznaniowe?

Co to jest kwantyfikacja kryteriów: przykłady polskie i zagraniczne.

Jak odrzucić oferty nie zapewniające minimalnego poziomu jakości?

2

Ocena ofert w kryteriach wymiernych

Dlaczego wszyscy stosują ten (Cmin/Cof*100) fatalny wzór do punktowania ceny? Ma on same wady:

1) nie odzwierciedla rzeczywistych preferencji kupującego

2) prowokuje oferowanie rażąco niskich cen

3) umożliwia wykonawcom manipulacje

A przecież można to zrobić lepiej…

1

Dwie zasady porównywania ofert

Zalety i wady:

1) porównywania ofert ze sobą

2) porównywania ofert z wzorcem

Najważniejsze, aby w postępowaniu stosować jedną zasadę.

0,5

Dobór kryteriów i ich wag – Proces Hierarchii Analitycznej

Skąd wziąć kryteria i ich wagi? Zwłaszcza, gdy nie można zrobić „jak zawsze” albo „jak wszyscy”.

Metody wspomagania podejmowania decyzji doskonale się do tego celu nadają (choć dla innych przyczyn były opracowane).

Ćwiczenia w stosowaniu Hierarchii Analitycznej pozwolą każdemu na zastosowanie metody w przypadku różnych, ciekawych zamówień

4

Pięć przykazań wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Stosować kryteria pozacenowe, w tym niewymierne.

2) Kryteria muszą być „głębokie” a ocena ofert - różnicująca.

3) Kryteria jakościowe muszą mieć określone minimum.

4) Dobrać odpowiednie wagi kryteriów.

5) Do punktowania ceny nie należy stosować wzoru Cmin/Cof.

0,5

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia, szereg polskich i zagranicznych przykładów dobrej praktyki w zakresie kryteriów oceny ofert oraz arkusz kalkulacyjny do wyliczania wag kryteriów Metodą Hierarchii Analitycznej.

Efekty szkolenia: uczestnik otrzyma „wędkę”, czyli umiejętność zastosowania jednego z narzędzi służących do doboru kryteriów oraz „wiaderko ryb”, czyli wiedzę na temat możliwych do stosowania (i po części stosowanych) kryteriów oceny ofert.


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru (sprawdź terminarz), a także jako szkolenie dedykowane.

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera


chwilowka