Logo
Wydrukuj tę stronę

Dlaczego właśnie to szkolenie: szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach procesu inwestycyjnego, składa się niemal wyłącznie z analizy przykładów stanowiących konkretne rady do zastosowania w różnych sytuacjach.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających znający przepisy o zamówieniach publicznych lub nie zajmujący się kwestią formalnej zgodności z przepisami lecz aspektem merytorycznym zamówień na roboty budowlane.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami warunkującymi efektywność zamówień publicznych na roboty budowlane.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Wprowadzenie

Jak efektywnie przeprowadzić proces inwestycyjny?

 1. Najpierw projekt następnie budowa
 2. Projektuj i wybuduj
 3. Dalej idące rozwiązania (PFI, PPP, optymalizuj i wybuduj)

0,5

Pozyskanie dokumentacji projektowej

Wszystkie problemy zaczynają się od projektowania.

OPZ: dane wyjściowe do projektowania.

Tryb zlecania projektowania: konkurs czy przetarg.

Kryteria oceny ofert.

Umowa o prace projektowe.

2

Opis przedmiotu zmówienia

Dokumentacja projektowa i STWiORB:

 1. opis techniczny
 2. opis funkcjonalny

Wskazanie marki i kwestia równoważności.

PFU jako opis przedmiotu zamówienia.

1

Warunki udziału w postępowaniu

Nie wystarczy znać przepisy, aby określić warunki – potrzebna jest znajomość rynku potencjalnych wykonawców.

Wiedza i doświadczenie – kto co zrobił i jak dobrze.

Potencjał kadrowy – czy wiemy, kogo chcemy zatrudnić.

Potencjał techniczny – czy to warto badać?

Ekonomia i finanse – po co i jak?

2

Kryteria selekcji

O wyższości prekwalifikacji.

Co to znaczy lepszy wykonawca.

Doświadczenie:

 1. Jak dobrze wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia?
 2. Jak bardzo były one podobne do przedmiotu tego zamówienia?

1

Kryteria oceny ofert

Czy cena może, czy powinna być jedynym kryterium?

Kryteria pozacenowe

 1. Kryteria kosztowe to nie tylko cena, ale raczej TCO
 2. Kryteria przedmiotowe: jak uchwycić jakość, funkcjonalność, rezultat tego, co jest kupowane
 3. Kryteria kontraktowe: sposób realizacji też jest ważny, gdyż wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu
 4. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje personelu mogą mieć znaczenie decydujące
2
Umowy

Umowa najkorzystniejsza.

Identyfikacja i alokacja ryzyka.

Essentialia negotii: przedmiot, cena, termin

Przewidywanie zmian.

2

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst ustawy Pzp i wybranych aktów wykonawczych, materiały piśmienne.

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska zrozumienie istoty umów o roboty budowlane oraz umiejętność kształtowania warunków zamówienia w sposób gwarantujący efektywność procesu udzielania i realizacji zamówień na roboty budowlane.


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne  jako szkolenie dedykowane.

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
(c) Koba Consulting Group - Zamówienia publiczne inaczej