Planowanie zamówień publicznych. Szacowanie wartości.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt nowej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

Jest jeszcze gorzej: Pzp zawiera normy jednoznacznie sprzeczne ze sobą! – trudno się dziwić, że tak różne poglądy można usłyszeć na ten temat.

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Zasady szacowania wartości w UE

Nie zawierając definicji, dyrektywa określa jednak znacznie jaśniej zasady szacowania wartości zamówienia:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

3) Jak określać horyzont czasowy, w którym należy sumować zapotrzebowanie?

Specyfika dostaw/usług powtarzających się okresowo.

1,5
Trzy tożsamości

UZP ujmuje ten problem jako:

1) tożsamość przedmiotowa – zbliżone przedmiotowo lub tworzące funkcjonalną całość

2) tożsamość podmiotowa – stara zasada „jeden sklep”

3) tożsamość czasowa – czy „jednocześnie” lub „w tym samym czasie” oznacza „w ciągu trwania projektu”

Kiedy nie może (nie powinno) być podejrzenia podziału zamówienia na części – jak się bronić z zarzutów.

1
Dzielenie i łączenie

Zawsze było „nie dziel”, a teraz trzeba się z tego tłumaczyć.

„Małe jest piękne” czy „korzyści skali”: centralizacja zamówień i jej cienie

Łączenie zamówień również jest zakazane (i jak tu żyć)?

0,5
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: czy rzeczywiście trzeba sumować prace projektowe lub nadzory inwestorskie? – nigdy się z tym nie pogodzę

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

1,5
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?)

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?)

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?)

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne, ale…).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie sumować zamówień – i dlaczego nie należy tego robić.

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia uzupełniające, opcje i zamówienia podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?)

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

 

0,5
DZIEŃ 2. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ
Cykl zamówienia (purchasing cycle)

Zamówienia (procurement) to nie przetargi (purchasing), to znacznie więcej.

Wszystko zaczyna się od dobrego planu.

Sukcesem zamówienia nie jest bezproblemowe zawarcie umowy, lecz możliwie efektywne zaspokojenie potrzeby.

Jak nie stracić z oczu całości biorąc udział w części.

0,5
Identyfikacja i definiowanie potrzeb

Czego mi potrzeba? Dlaczego to jest potrzebne? A może wcale nie…

Nawet, jeśli to jest potrzebne, nie musimy tego kupować –analiza alternatyw.

Zdefiniowanie potrzeby wpływa na opis przedmiotu.

0,5
Analiza rynku

Czy jest tam ktoś, kto może rozwiązać mój problem, najlepiej kompleksowo.

Narzędzia analizy rynku.

Siedząc w zaciszu gabinetów nie będziemy dobrymi kupcami.

0,5
Budżetowanie

Ile to może kosztować?

0,5
Analiza ryzyka

Jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie.

Identyfikacja ryzyka w obszarach: kwestie organizacyjne, zasoby ludzkie, sprzęt i informacja, polityka, kwestie prawne, interesariusze…

Prawdopodobieństwo i moc ryzyka – matryca ryzyka.

Analiza ryzyka a budżet projektu.

1,5
Plan

Plan zamówień a plan finansowy.

Informacje objęte planem.

Funkcje planu zamówień.

0,5
Kategoria zakupowa

Podstawowa jednostka planu zamówień to kategoria zakupowa.

Drzewo kategorii zakupowych.

Znaczenie kategorii - Macierz Kraljica.

Strategie zakupowe poszczególnych kategorii.

1
(de)Centralizacja

Korzyści skali, czy małe jest piękne – wady i zalety centralnego planowania.

Centralizacja zapotrzebowania, przetargowania, zamawiania.

A może centralizacja zamówień bez centralizacji zakupów?

1


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

  • Data: - -
  • Miejsce: Szkolenie on-line
  • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1090 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Druga zgłoszona osoba: 990 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 950 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów.

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podane wyżej ceny to również ceny brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - ptaktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), certyfikaty ukończenia szkolenia (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym).

 

 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA (on-line):

DZIEŃ I i II:

08.45 - 09.00 - rejestracja/logowanie na szkoleniu

09.00 - 14.00 - ZAJĘCIA  (w czasie zajęć dwie 15-min. przerwy)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera