Prawo zamówień publicznych w procesie organizacji ewaluacji, 17-18.10.2019 r.

Prawo zamówień publicznych w procesie organizacji ewaluacji, 17-18.10.2019 r.

Adresaci szkolenia: prcownicy instytucji zamawiajcych zaangażowani w proces udzielania zamówień publicznych na badania ewaluacyjne i ekspertyzy.

Cele szkolenia: wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zastosowania prawa zamówień publicznych w trakcie zlecania badań ewaluacyjnych i eksperyz.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Zasady udzielania zamówień publicznych na ewaluację Nowe zasady udzielania zamówień:
proporcjonalność i jawność
A wzajemne uznawanie?
Jak proporcjonalność wpływa na postępowanie zamawiającego
1
Opis przedmiotu zmówienia

Opis techniczny czy funkcjonalny?
Kto powinien sporządzić opis?
Gdy zamawiający nie umie opisać przedmiotu…

1

Szacowanie wartości zamówienia

Co razem, co osobno? - brak definicji zamówienia publicznego i konsekwencje tego
Co to są podobne usługi
Horyzont czasowy planowania zamówień: rok?, czas trwania projektu?

1

Podstawy wykluczenia

Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia
Czy warto stosować podstawy fakultatywne?

0,5 

Warunki udziału w postępowaniu

Czy warunki udziału muszą mieć postać minimalnych poziomów zdolności?
Doświadczenie firmy, czy doświadczenie ewalutatorów?
Kim jest wiarygodny i rzetelny wykonawca ewaluacji?

Prekwalifikacja

O wyższości prekwalifikacji: dlaczego przetarg ograniczony jest lepszy od nieograniczonego
O wyższości negocjacji: dlaczego negocjacje z ogłoszeniem są lepsze od przetargu ograniczonego
Odpowiednie kryteria selekcji

Postkwalifikacja Nowa procedura w ustawie Pzp, nie nowa w praktyce w UE
JEDZ/ESPD: jak używać
Trzy poziomy postkwalifikacji: zalety i wady
Rażąco niska cena Nowe zasady wyjaśniania rażąco niskich cen
Lepiej jednak zapobiegać składaniu rażąco niskich cen – ale jak? – proszę bardzo:
0,5
Kryteria oceny ofert Kryteria wymierne i niewymierne
Kwantyfikacja kryteriów niewymiernych
Algorytmizacja kryteriów wymiernych
Przykłady kryteriów – również na ewaluację
Dobór wag kryteriów Proces Hierarchii Analitycznej – ćwiczenie w doborze kryteriów oceny ofert i ich wag w zamówieniach na ewaluację 1,5
Umowy i ich aneksowanie Elastyczne zasady kształtowania zakresu, wynagrodzenia i terminu realizacji
Nowe zasady aneksowania umów
1,5 

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma Materiał szkoleniowy dotyczący treści szkolenia, katalog dobrych praktyk w zakresie kryteriów oceny ofert, przepisy prawa, materiały biurowe do sporządzania notatek.

Efekty szkolenia: Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia do efektywnego udzielania zamówień publicznych na ewaluację.


TRENER:

Dariusz KOBA


HARMONOGRAM SZKOLENIA:

10.00 – 15.30 pierwszy dzień oraz
9.00 – 14.30 drugi dzień. 

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć oraz przerwy kawowe i obiad.


CENA SZKOLENIA:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 1000 zł netto (w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto). Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z rabatu 5% - cena wynosi 950 zł. Trzecia i następne osoby otrzymują rabat w wysokości 10% - cena wynosi 900 zł. W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów. 

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Szczegóły wydarzenia:

  • Data: - -
  • Miejsce: Hotel Metropolitan | ul. Juliusza Słowackiego 16 | 35-060 Rzeszów
  • Zapisz się

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera


chwilowka