Logo
Wydrukuj tę stronę

Szanowni Państwo,
z uwagi na niepewną sytuację pandemiczną w kraju, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, szkolenie będzie realizowane w formule on-line.
Obowiązuje, nowa niższa cena: 690 zł / os. 
Zajęcia będą miały charakter w pełni interaktywny. Możliwe (a nawet wskazane) będzie zabieranie głosu, zadawanie pytań, dyskusja itp. Program zajęć, czas trwania szkolenia, osoba trenera pozostają niezmienne i gwarantują równie wysoki poziom szkolenia.
Do udziału w zajęiach on-line wystarczy komputer z dostępem do internetu i jedna z popularnych przeglądarek internetowych. Nie jest konieczne (choć możliwe) instalowanie dodatkowego oprogramowania.
Materiały szkoleniowe oraz certyfikaty zostaną przekazane Państwu w wersji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na praktycznym, biznesowym podejściu do konstruowania warunków umowy najkorzystniejszej obiektywnie, czyli takiej, która poszczególne rodzaje ryzyka przypisuje tej stronie, dla której ponoszenie danego ryzyka jest względniejsze (tańsze lub łatwiejsze w zarządzaniu). Omówimy także tematykę zarządzania umową w czasach epidemii COVID-19.

Adresat: pracownicy zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cele: zapoznanie uczestników z zasadami i praktycznymi przykładami formułowania umów w sprawach zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ, CO BĘDZIEMY ĆWICZYĆ LICZBA GODZIN
Istota umowy

Nie „pomyślę o tym jutro” – tylko dziś

Identyfikacja i alokacja ryzyka – brzmi źle, ale trzeba od tego zacząć

Powiem to ostro: umowy „bezpieczne” to przejaw arogancji władzy, nadużywania pozycji dominującej, niegospodarności i nieuczciwości kupieckiej – oto dlaczego wykonawcy uciekają z rynku zamówień publicznych…

2
Zasady konstruowania umów

1) Zasada proporcjonalności w odniesieniu do umowy

2) Zasada swobody umów i jej ograniczenia w Pzp

3) Zasada równości stron umowy i klauzule abuzywne w Pzp

4) Istota umowy wzajemnej i obowiązek współdziałania

5) Prawa i obowiązki stron typowych umów

2
Elastyczny opis przedmiotu umowy

Aby móc kupić to, co się chce i nie musieć kupować czegoś, czego się nie chce…

Marka w ofercie – próbnik po zawarciu umowy – produkty średniej jakości

Wahania ilości w granicach – ilości do kwoty – ilości według potrzeb

1
Termin wykonania zobowiązania

Należy wymagać tego, co można otrzymać.

Data – termin – rozwiązania mieszane (i ich konsekwencje).

Harmonogramy – „marszruty” – „karmienie na żądanie”.

Kamienie milowe – „okarowanie” warunkowe kamieni.

Zawarcie umowy a wejście jej w życie.

1
Określenie ceny / wynagrodzenia

Aby umowa była i pozostała najkorzystniejsza przez jak najdłuższy okres czasu…

Ryczałt – wynagrodzenie kosztorysowe – wskazanie podstaw do określenia wynagrodzenia

Waloryzacja: wskaźniki, częstotliwość, automatyzm-renegocjowanie, ryzyko kursowe

2
Pozostałe essentialia negotii

Efektywne podejście do sposobu realizacji zamówienia w zakresie:

1) odbiorów: odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny, rozpoczęcie użytkowania

2) płatności: płatności częściowe, podstawy płatności, waluta, terminy

3) kar: istota kary umownej, najczęstsze podstawy, wysokość, sumowanie, ograniczenie, potrącenie

4) poświadczenia: o tym, że nie można odmówić referencji

1
Jeszcze nPzp o umowach

1) podwykonawstwo

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

3) odstąpienie od umowy

4) unieważnienie umowy

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy

6) zaliczka

1
Umowy w świetle ustawy o finansach publicznych

1) Czy można zawrzeć umowę wykraczającą poza rok finansowy – to chyba jasne – skąd więc tyle nieporozumień?

2) Czy trzeba określić w umowie jej maksymalną, nominalną wartość w złotych polskich? – kolejny mit

0,5
Zasada niezmienności umów,
a przesłanki zmiany

Przesłanki zmiany umowy w świetle Pzp:

1) zmiany przewidziane pozwalają na dużo więcej

2) prace dodatkowe to zawsze powinien być aneks

3) czy zmiany nieprzewidziane zwalniają z przewidywania

4) zmiana wykonawcy chyba nie w trybie aneksu

5) zmiany nieistotne

Dobra umowa to taka umowa, której nie trzeba zmieniać, gdyż zawiera w sobie od początku mechanizmy samoregulujące.

1
Ewaluacja

Niezależnie od tego, jak nam poszło – warto wyciągnąć wnioski.

Wzajemna ocena stron jest kluczem do sukcesu.

Analiza powdrożeniowa.

0,5

Efekty szkolenia: uczestnik będzie rozumiał potrzebę formułowania umów najkorzystniejszych oraz będzie potrafił formułować podstawowe klauzule w sposób efektywny i elastyczny.

 


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


  • Data: - -
  • Miejsce: Szkolenie on-line
  • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba - 1000 zł netto (690 zł dla szkoleń online)

Druga zgłoszona osoba - 950 zł netto (690 zł dla szkoleń online)

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby - 900 zł netto (690 zł dla szkoleń online).

(w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto).

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - pratykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć. 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA (on-line):

DZIEŃ I i II:

08.45 - 09.00 - rejestracja

09.00 – 14.00 - zajęcia

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
(c) Koba Consulting Group - Zamówienia publiczne inaczej