Dlaczego właśnie to szkolenie: mimo, że jesteśmy „biznesowo-zorientowani”, nie kwestionujemy tego, że w interesie publicznym może leżeć uwzględnianie kwestii społecznych, dlatego łączymy ekonomiczne podejście do zamówień z wyważoną, długookresową polityką społeczną, natomiast wyśmiewamy stosowanie klauzul społecznych dla celów statystycznych.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani tematem, zarówno ci, którzy boją się, jak i nie widzą sensu stosowania klauzul społecznych, ewentualnie nie wiedzą jak?

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z celami stosowania klauzul społecznych oraz gotowymi rozwiązaniami w tym zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Po co stosować klauzule społeczne?

Po co stosować klauzule społeczne?

1) Przecież to spowoduje wzrost cen – to prawda, ale…

2) Możemy stosować tylko takie klauzule, które przyniosą korzyść zamawiającemu – obawiam się, że nie…

3) Czy nie należy dbać o efektywność zamówień, a zaoszczędzone pieniądze kierować na inne formy polityki społecznej – jasne, ale…

4) Jeszcze nie umiemy efektywnie wydawać pieniędzy, a już mamy myśleć o innych celach – to problem, niemniej…

0,5

Zamówienia zastrzeżone

Zakłady pracy chronionej – czy rzeczywiście są to wymarzeni wykonawcy zamówień na ochronę?

Grupy społecznie marginalizowane.

Zamówienia zastrzeżone na usługi społeczne.

1

Przesłanki wykluczenia i warunki udziału

Społeczne przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Przez ile lat rząd prosił o zwalczanie „umów śmieciowych” – w ustawie Pzp „od zawsze” są narzędzia do tego – czemu nie są stosowane?

Etykiety społeczne – jakie – kiedy – jak?

1

Równe traktowanie

Co to jest równe traktowanie? To wcale nie jest oczywiste – warto wyjść od polskiej konstytucji i wyroków TSUE.

Równa miara, nie wynik mierzenia.

Dlaczego dopuszczając partaczy do udziału w postępowaniu zamawiający łamie zasadę równego traktowania.

1

Warunki realizacji

Zatrudnienie na umowę o pracę: kogo dotyczy, jak to weryfikować?

Wymagania społeczne odnoszące się do cyklu życia – to brzmi jak bajka o żelaznym wilku…

Wymagania w zakresie projektowania uniwersalnego.

Wymagania w zakresie BHP.

Przestrzeganie konwencji MOP.

Electronic Watch, mam to w BIPie i inne inicjatywy.

2

Kryteria oceny ofert

Klauzule społeczne jako kryteria oceny ofert.

Rażąco niska cena a przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia i warunków pracy.

1
Potrzeby społeczne

Klauzule społeczne mają odpowiadać na potrzeby społeczne.

Najważniejsze jest poznanie potrzeb, a następnie zastosowanie odpowiedniej klauzuli.

0,5

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia, bibliografię, tekst ustawy Pzp i wybranych aktów wykonawczych.

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska zrozumienie potrzeby stosowania klauzul społecznych, wiele praktycznych przykładów klauzul do zastosowania w postępowaniu oraz umiejętność ich dobierania do sytuacji społecznej w bezpośrednim otoczeniu.


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru (sprawdź terminarz), a także jako szkolenie dedykowane.

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera


chwilowka