Reprezentujemy

REPREZENTUJEMY NASZYCH KLIENTÓW PRZED KIO, SO, KO, IP, IP II, itd.

Przede wszystkim, czuję się odpowiedzialny za wszystko co robię. Dlatego z największym zaangażowaniem będę bronił klienta, który postępuje według moich rad i propozycji. Chętnie będę reprezentował go wobec wszystkich, którzy podważają zalecane przeze mnie rozwiązania - przed dowolnym sądem:

  • KIO,
  • sądem okręgowym,
  • komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • instytucjami kontrolnymi, IP, IPII, IZ itp.

Podejmuję się również reprezentowania Mocodawcy (zamawiających i wykonawców) przed tymi organami (najczęściej KIO) również wtedy, gdy na własną rękę podjął jakieś działania – również nie-najszczęśliwsze.