Szkolenie z zakresu błędów w zamówieniach publicznych

Jak unikać błędów i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych, 13-14.06.2019 r.

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to szkolenie skoncentrowane na analizie prawdziwych zarzutów kontroli w celu uniknięcia tego typu sytuacji na przyszłość oraz w celu budowania argumentacji służącej do obrony przed podobnymi zarzutami (gdy już mleko się rozlało).

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych, zwłaszcza uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków UE, pracownicy jednostek kontrolujących. 

Cele: uwrażliwienie uczestników na najczęściej spotykane w praktyce błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN
Kontrola zamówień publicznych

Jak to jest możliwe, że różne organy kontroli mają różne opinie na temat tego, co jest legalne, a co nie?

Specyfika podejścia organów kontroli, różne kryteria kontroli.

System kontroli wydatkowania środków UE.

1
Rola UZP w systemie kontroli

Dać Urzędowi więcej uprawnień, albo odsunąć go od kontroli – UZP nie powinien być „jednym z wielu”.

Kontrola doraźna: czy Prezes UZP powinien reagować na donosy, artykuły prasowe itp.

Kontrola uprzednia: czy Prezes UZP nie jest kwiatkiem do kożucha.

Kary pieniężne nakładane przez Prezesa UZP i KIO.

1
Obszary najczęstszych naruszeń w świetle wyników kontroli

Same case’y:

1) niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części.

2) opis przedmiotu zamówienia naruszający konkurencję.

3) nieuzasadnione stosowanie trybów NbO, WR i ZoC.

4) dyskryminacyjne warunki udziału w postępowaniu.

5) niewłaściwe dokumenty podmiotowe.

6) nielegalna zmiana umowy.

7
Zasady odpowiedzialności pracowników instytucji zamawiającej

Nie tylko mamy wiele organów kontroli kierujących się różnymi kryteriami kontroli – mamy również wiele reżimów odpowiedzialności:

1) naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2) odpowiedzialność w świetle prawa pracy

3) odpowiedzialność karna

2
Zasady wymierzania korekt finansowych

Jaki jest charakter prawny korekt finansowych?

Co to jest nieprawidłowość i czym różni się od uchybienia formalnego?

Dlaczego tak rzadko stosowana jest metoda dyferencyjna wymierzania korekt finansowych? – czyżby zwykle nie dochodziło do szkody w budżecie UE?

Taryfikator bywa kwestionowany, lecz nieuprzedzone oko powinno w nim dostrzec również wiele zalet.

Na miarkowanie trzeba sobie zasłużyć, ale jak?

1

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia oraz szereg case’ów obrazujący nieprawidłowości.

Efekty szkolenia: uczestnik otrzyma wiedzę, która umożliwi uniknięcie lub „wybrnięcie” z wielu błędów zdarzających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i – w konsekwencji – uniknięcie np. korekty finansowej w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.


TRENER:

Dariusz KOBA


HARMONOGRAM SZKOLENIA:

10.00 – 15.30 pierwszy dzień oraz
09.00 – 14.30 drugi dzień. 

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć oraz przerwy kawowe i obiad.

Na życzenie uczestników organizator zapewnia w czasie szkolenia (warunki są ustalane indywidualnie, a podane niżej ceny nie obejmują noclegu). 


CENA SZKOLENIA:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 1000 zł netto (w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto). Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z rabatu 5% - cena wynosi 950 zł. Trzecia i następne osoby otrzymują rabat w wysokości 10% - cena wynosi 900 zł. W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów. 

Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Szczegóły wydarzenia:

  • Data: - -
  • Miejsce: Budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
  • Zapisz się

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera


chwilowka