Ocena wiarygodności wykonawców w zamówieniach publicznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: wierzę w zasadę: żadnego zamówienia nie może uzyskać wykonawca niewiarygodny, nie dający rękojmi jego należytego wykonania, promuję stosowania prekwalifikacji, która w znacznie większym stopniu umożliwia wybór wiarygodnego wykonawcy, uczę stawiania warunku doświadczenia inaczej, niż „w ciągu x lat wykonał y zamówień podobnych” – tego nie ma na innych szkoleniach.

Adresat: pracownicy zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi oraz praktyką formułowania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz sposobami oceny ich spełniania przez wykonawców.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN
Po co badać wiarygodność wykonawców?

Badanie wiarygodności wykonawców jest obowiązkiem, nie prawem zamawiającego:

1) Zamawiający, który powierza wykonanie zamówienia firmie niewiarygodnej jest winny…

2) Zamawiający, który pozwala wykonawcom na kłamstwa i oszustwa jest niegodny…

3) Zamawiający, który nie rozróżnia wykonawców wiarygodnych i niegodnych łamie zasady…

0,5
Przesłanki wykluczenia

O czym świadczy spełnianie przez wykonawcę formalności wymienionych w art. 24 Pzp?

Jak wykluczyć wykonawcę za próbę wprowadzenia w błąd?

Nierzetelny wykonawca – jak wykazać zawinione poważne wykroczenie zawodowe lub nienależyte wykonanie wcześniejszego zamówienia bez chodzenia do sądu?

1
Zasada proporcjonalności

Unia Europejska działa na zasadzie proporcjonalności…

Wymagania nie mogą być wyższe, niż jest to konieczne – to jasne. Ale czy mogą być niższe? – Właściwe rozumienie zasady równego traktowania w orzecznictwie TSUE

0,5
Doświadczony wykonawca

Nie chcę, aby wykonawca uczył się roboty na moim zamówieniu – to da się zrobić.

Stawianie warunku „w ciągu x lat wykonał y zamówień podobnych” jest tak bardzo niewłaściwe, jak bardzo jest popularne.

Na czym polega i gdzie się mieści doświadczenie wykonawcy.

Najważniejsza jest jakość tego, co wykonawca już zrobił – tylko jak to ocenić?

1
Potencjał kadrowy i techniczny

Gdy powodzenie przedsięwzięcia zależy od wiedzy i doświadczenia kluczowych ekspertów wykonawcy…

Skąd można czerpać pewność, że wskazane przez wykonawcę osoby rzeczywiście będą pracowały przy projekcie?

Jak badać potencjał techniczny wykonawcy nie wskazując wymaganego sprzętu – i czy warto to czynić?

1
Sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca realizację zamówienia

Nie trzeba być ekonomistą, aby dokonać analizy wskaźnikowej firmy:

1) wybór odpowiednich wskaźników

2) konieczne i preferowane wielkości wskaźników

3) interpretacja podstawowych danych ze sprawozdania finansowego

1
Gdy wykonawca nie spełnia warunków

Warunki stawiane konsorcjum: nie dopuszczam prostego sumowania, w każdym razie nie zawsze!

Ograniczenie podwykonawstwa i wymagania wobec podwykonawców.

Podmioty trzecie: jak walczyć z fikcją udostępniania zasobów.

1
Dossier, dokumenty podmiotowe

Kto i po co wymyślił JEDZ/ESPD/dossier?

JEDZ/ESPD/dossier tylko elektronicznie.

Trzy poziomy postkwalifikacji (przekornie zwanej w Polsce procedurą odwróconą)

Rozporządzenie w sprawie dokumentów (…) – najważniejszy akt wykonawczy.

2,5
Składanie i uzupełnianie dokumentów

Dokumenty aktualne na dzień …, czyli co?

Co można uzupełnić i jak zapobiegać oszustwom przy uzupełnianiu dokumentów?

1
Prekwalifikacja

Dlaczego stosować prekwalifikację:

1) trudność stawiania warunków – łatwość określenia kryteriów

2) możliwość wyboru najlepszych (bez „cementowania” rynku)

3) możliwość ograniczenia praktyki udostępniania zasobów

4) skrócenie terminu zawarcia umowy (nawet bez stosowania procedur przyspieszonych)

5) niższe koszty, mniejsze emocje, więcej profesjonalizmu

0,5
Kryteria selekcji

Kryteria selekcji nie muszą polegać na przewyższaniu warunków – muszą być obiektywne i niedyskryminacyjne.

Doświadczenie:

1) Jak dobrze wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia?

2) Jak bardzo były one podobne do przedmiotu tego zamówienia?

Co jeszcze może świadczyć o lepszej zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?

2

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia, tekst ustawy Pzp i wybranych aktów wykonawczych.

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska wiedzę na temat zasad i narzędzi badania czy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia daje rękojmię jego należytego wykonania.


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

  • Data: - -
  • Miejsce: Centrum Konferencyjne AS-Bud, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa
  • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Cena za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1000 zł netto.
(w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto).

Druga osoba z tej samej instytucji korzysta z rabatu 5% - cena wynosi 950 zł.

Trzecia i następne osoby otrzymują rabat w wysokości 10% - cena wynosi 900 zł.

W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów.

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

10.00 – 15.30 pierwszy dzień zajęć
09.00 – 14.30 drugi dzień zajęć. 

Szkolenie obejmuje:

12 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad pierwszego i drugiego dnia zajęć. 


SZKOLENIE DOSTĘPNE JAKO ZAJĘCIA DEDYKOWANE (tzw. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera


chwilowka