Umowy w sprawach zamówień publicznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na praktycznym, biznesowym podejściu do konstruowania warunków umowy najkorzystniejszej obiektywnie, czyli takiej, która poszczególne rodzaje ryzyka przypisuje tej stronie, dla której ponoszenie danego ryzyka jest względniejsze (tańsze lub łatwiejsze w zarządzaniu). Omówimy także tematykę zarządzania umową w czasach epidemii COVID-19.

Adresat: pracownicy zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cele: zapoznanie uczestników z zasadami i praktycznymi przykładami formułowania umów w sprawach zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ, CO BĘDZIEMY ĆWICZYĆ LICZBA GODZIN
Przepisy ustawy Pzp odnoszące się do umów

1) przedmiot umowy – zakres oferty – przedmiot zamówienia

2) czas trwania umowy

3) odstąpienie od umowy

4) unieważnienie umowy

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy

6) zaliczka

7) podwykonawstwo

2
Umowy w świetle ustawy o finansach publicznych

1) Czy można zawrzeć umowę wykraczającą poza rok finansowy – to chyba jasne – skąd więc tyle nieporozumień?

2) Czy trzeba określić w umowie jej maksymalną, nominalną wartość w złotych polskich? – kolejny mit

0,5
Umowy na tle kodeksu cywilnego

1) zasada swobody umów i jej ograniczenia

2) zasada równości stron umowy

3) typy umów

4) istota umowy wzajemnej

1
Zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji zamówienia

Dopóki realizacja umowy będzie przebiegała zgodnie z planem, umowa będzie spoczywać w szufladzie (i będzie bezwartościowa).

Istota umowy polega na przesądzeniu z góry sposobu postępowania w sytuacji, gdy coś pójdzie „nie tak”, czyli na identyfikacji oraz alokacji ryzyka.

Przypisywanie wykonawcy ryzyk zamawiającego jest przejawem arogancji, nadużywania pozycji dominującej, niegospodarności i nieuczciwości kupieckiej.

2
Elastyczny opis przedmiotu umowy

Aby móc kupić to, co się chce i nie musieć kupować czegoś, czego się nie chce…

Marka w ofercie – próbnik po zawarciu umowy – produkty średniej jakości

Wahania ilości w granicach – ilości do kwoty – ilości według potrzeb

1
Określenie ceny / wynagrodzenia

Aby umowa była i pozostała najkorzystniejsza przez jak najdłuższy okres czasu…

Ryczałt – wynagrodzenie kosztorysowe – wskazanie podstaw do określenia wynagrodzenia

Waloryzacja: wskaźniki, częstotliwość, automatyzm-renegocjowanie, ryzyko kursowe

2
Termin wykonania zobowiązania

Należy wymagać tego, co można otrzymać.

Data – termin – rozwiązania mieszane (i ich konsekwencje).

Harmonogramy – „marszruty” – „karmienie na żądanie”.

Kamienie milowe – „okarowanie” warunkowe kamieni.

Zawarcie umowy a wejście jej w życie.

1
Pozostałe essentialia negotii

Efektywne podejście do sposobu realizacji zamówienia w zakresie:

1) odbiorów: odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny, rozpoczęcie użytkowania

2) płatności: płatności częściowe, podstawy płatności, waluta, terminy

3) kar: istota kary umownej, najczęstsze podstawy, wysokość, sumowanie, ograniczenie, potrącenie

4) poświadczenia: kiedy można odmówić referencji

1,5
Zasada niezmienności umów, a przesłanki zmiany

Przesłanki zmiany umowy w świetle Pzp:

1) zmiany przewidziane pozwalają na dużo więcej

2) prace dodatkowe to zawsze powinien być aneks

3) czy zmiany nieprzewidziane zwalniają z przewidywania

4) zmiana wykonawcy chyba nie w trybie aneksu

5) zmiany nieistotne 

Dobra umowa to taka umowa, której nie trzeba zmieniać, gdyż zawiera w sobie od początku mechanizmy samoregulujące.

1

Efekty szkolenia: uczestnik będzie rozumiał potrzebę formułowania umów najkorzystniejszych oraz będzie potrafił formułować podstawowe klauzule w sposób efektywny i elastyczny.


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma on-line autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst ustawy Pzp.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


SZKOLENIE DOSTĘPNE JAKO ZAJĘCIA DEDYKOWANE (tzw. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera