Małe zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia - po nowelizacji

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na argumentacji służącej do obrony przed zarzutami dzielenia zamówienia na części oraz na praktycznym, biznesowym podejściu do udzielania zamówień podprogowych (do 30 tys. euro).

Szkolenie przygotowuje do realizacji zadań w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1.01.2021 r.

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających dokonujący zamówień mniejszej wartości oraz odpowiedzialni za opracowywanie planów i/lub szacowanie wartości zamówienia.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i praktyką szacowania wartości zamówienia oraz z praktycznymi możliwościami dokonywania efektywnych zamówień o wartości podprogowej.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt nowej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

Jest jeszcze gorzej: Pzp zawiera normy jednoznacznie sprzeczne ze sobą! – trudno się dziwić, że tak różne poglądy można usłyszeć na ten temat.

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Zasady szacowania wartości w UE

Nie zawierając definicji, dyrektywa określa jednak znacznie jaśniej zasady szacowania wartości zamówienia:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

3) Jak określać horyzont czasowy, w którym należy sumować zapotrzebowanie?

Specyfika dostaw/usług powtarzających się okresowo.

1,5
Trzy tożsamości

UZP ujmuje ten problem jako:

1) tożsamość przedmiotowa – zbliżone przedmiotowo lub tworzące funkcjonalną całość

2) tożsamość podmiotowa – stara zasada „jeden sklep”

3) tożsamość czasowa – czy „jednocześnie” lub „w tym samym czasie” oznacza „w ciągu trwania projektu”

Kiedy nie może (nie powinno) być podejrzenia podziału zamówienia na części – jak się bronić z zarzutów.

1
Dzielenie i łączenie

Zawsze było „nie dziel”, a teraz trzeba się z tego tłumaczyć.

„Małe jest piękne” czy „korzyści skali”: centralizacja zamówień i jej cienie

Łączenie zamówień również jest zakazane (i jak tu żyć)?

0,5
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: czy rzeczywiście trzeba sumować prace projektowe lub nadzory inwestorskie? – nigdy się z tym nie pogodzę

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

1,5
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?)

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?)

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?)

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne, ale…).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie sumować zamówień – i dlaczego nie należy tego robić.

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia uzupełniające, opcje i zamówienia podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?)

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

 

0,5
DZIEŃ 2. MAŁE ZAMÓWIENIA
„Róbta co chceta”?

Czy to nie wspaniałe, że próg stosowania Pzp podniesiono do 30 tys. euro? – uważam, że nie i chętnie wyjaśnię dlaczego.

Tam, gdzie nie obowiązuje Pzp, obowiązuje (przynajmniej niektórych) ustawa o finansach publicznych i Kodeks cywilny.

I co z tego wynika? – bardzo wiele.

1
Komunikat wyjaśniający Komisji

Nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, natomiast stosuje się Komunikat wyjaśniający Komisji 2006/C 179/02.

Po co i jak określić, czy zamówienie ma znaczenie dla rynku wewnętrznego?

Upublicznienie informacji o zamówieniu i podstawowe zasady prowadzenia postępowań

Procedury odwoławcze

1,5
Zasady pozyskiwania ofert

Uważam, że znacznie poniżej progu zamawiający powinien prowadzić procedury zmierzające do wyboru najlepszej oferty.

Stosownie do wartości i przedmiotu zamówienia oraz specyfiki rynku należy stosować takie narzędzia, jak:

1) analiza rynku

2) zapytanie ofertowe

3) przetarg

4) aukcja

Przy czym przetarg nie powinien przypominać PN, powinien raczej być wzorowany na PO lub NzO, w tym z zastosowaniem wstępnego ogłoszenia „zapraszającego”

2
Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Poniżej progu nie obowiązuje, oczywiście, nakaz stosowania pozacenowych kryteriów, jednak stosowanie wyłącznie kryterium ceny jest tak samo głupie, jak przy dużych zamówieniach.

Zamawiający może przewidzieć większą elastyczność wyboru.

Czy można stosować kryteria podmiotowe? – a jakże, zwłaszcza, że kryteria odnoszące się do personelu zostały już dopuszczone nowymi dyrektywami.

Po postpowaniu powinien pozostać ślad. Nie należy prowadzić postępowania w formie pisemnej, lecz wymianę faksów, a jeszcze lepiej maili należy udokumentować.

1
Regulamin udzielania zamówień podprogowych

Wszystko, o czym mowa tego dnia powinno być spisane i stosowane konsekwentnie w instytucji zamawiającej jako Regulamin udzielania zamówień podprogowych.

Nie ma jednego wzorcowego Regulaminu, ale można wykorzystać moje rozwiązania.

0,5


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera