Małe zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to szkolenie skoncentrowane na argumentacji służącej do obrony przed zarzutami dzielenia zamówienia na części, na praktycznym, biznesowym podejściu do udzielania zamówień podprogowych (do 130 tys. zł) oraz zamówień krajowych (do progów unijnych).

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających dokonujący zamówień mniejszej wartości.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i praktyką szacowania wartości zamówienia oraz z praktycznymi możliwościami dokonywania efektywnych zamówień mniejszej wartości.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego mimo, że taką definicję znajdujemy w słowniczku.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt obecnej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Problem

Problem składa się z kilku dylematów:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość lub horyzont czasowy, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

Specyfika dostaw/usług ciągłych i powtarzających się okresowo.

1
Zakres przedmiotowy dostaw

Co to są „dostawy podobne”?

Na gruncie prawa europejskiego „od zawsze” było:

1) dostępne u zapewniającej konkurencję liczby potencjalnych dostawców jako części ich normalnego asortymentu – „jeden sklep”

2) przeznaczone do tego samego lub podobnego użytku – „jeden cel”

1
Zakres przedmiotowy usług

Nie trzy tożsamości z opinii UZP i nie „usługi podobne”.

Gdzie się kończy jedna usługa, a zaczyna druga.

0,5
Dzielenie i łączenie

Zawsze było „nie dziel”, a teraz trzeba się z tego tłumaczyć.

„Małe jest piękne” czy „korzyści skali”: centralizacja zamówień i jej cienie.

Łączenie zamówień nie jest już zakazane?

0,5
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

„Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: nie trzeba sumować prac projektowych ani nadzorów inwestorskich – tylko jak to uzasadnić?

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

1,5
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?)

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?)

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?)

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne, ale…).

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia powtórzone, opcje i podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?)

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

0,5
DZIEŃ 2. MAŁE ZAMÓWIENIA
„Róbta co chceta”?

Czy to nie wspaniałe, że próg stosowania Pzp pozostawiono na 130 tys. zł? – uważam, że nie i chętnie wyjaśnię dlaczego.

Tam, gdzie nie obowiązuje Pzp, obowiązuje (przynajmniej niektórych) ustawa o finansach publicznych i Kodeks cywilny.

I co z tego wynika? – bardzo wiele.

0,5
Komunikat wyjaśniający Komisji

Nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, natomiast stosuje się Komunikat wyjaśniający Komisji 2006/C 179/02.

Po co i jak określić, czy zamówienie ma znaczenie dla rynku wewnętrznego?

Upublicznienie informacji o zamówieniu i podstawowe zasady prowadzenia postępowań.

Procedury odwoławcze.

1
Procedury podprogowe

Stosownie do wartości i przedmiotu zamówienia oraz specyfiki rynku należy stosować takie narzędzia, jak:

1) analiza rynku

2) zapytanie ofertowe

3) przetarg lub aukcja

A od jakich progów? – to liczymy razem w trakcie szkolenia.

2
Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Poniżej progu stosowanie wyłącznie kryterium ceny jest tak samo głupie, jak przy dużych zamówieniach.

Zamawiający może przewidzieć większą elastyczność wyboru.

Czy można stosować kryteria podmiotowe? – a jakże.

Po postępowaniu powinien pozostać pisemny (w rozumieniu Pzp) ślad.

0,5
Zamówienia krajowe

Do zamówień krajowych ma również zastosowanie Komunikat 2006/C 179/02.

Tryb podstawowy w trzech wariantach:

1) kiedy warto negocjować i jak?

2) przebieg postępowania w każdym z wariantów

3) elektroniczna komunikacja

4) czy to naprawę takie proste i szybkie?

2


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

  • Data: - -
  • Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
  • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1200 zł netto / 420 zł netto*

Druga zgłoszona osoba: 1100 zł netto / 385 zł netto*

Trzecia zgłoszona osoba: 1000 zł netto / 350 zł netto*

Czwarta zgłoszona osoba: GRATIS!!!

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podana wyżej ceny to również cena brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - praktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym), dostęp do platformy szkoleniowej (przy zajęciach on-line).

PLAN ZAJĘĆ:

Dzień I i II: 10:00 - 15.30 - zajęcia (w tym przerwa kawowa i lunch-owa)

UWAGA: Dla osób, które wezmą udział w szkoleniu "Planowanie zamówień publicznych", w dn. 13-14.11.2024 r., cena szkolenia wyniesie odpowiednio 420 zł (pierwsza osoba), 385 zł (druga osoba), 350 zł (trzecia osoba).

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba