Dla wykonawców. Jak wygrać przetarg - 5 kroków do sukcesu.

Dlaczego właśnie to szkolenie: nie czytamy przepisów ustawy Pzp, nie mówimy do zamawiających, omawiamy i ćwiczymy jedynie zagadnienia umożliwiające wykonawcom zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia: wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami wykonawcy oraz skutecznymi sposobami spełnienia wymagań i uzyskania zamówienia.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Specyfika rynku zamówień publicznych

Nie wystarczy mieć dobrej oferty, aby wygrać przetarg.

Aby zrozumieć dlaczego tak jest, trzeba zacząć od tego po co istnieją zamówienia publiczne?

Zasady udzielania zamówień publicznych to już twarde (choć nie jak w naukach technicznych) fundamenty.

Ustawa Pzp jako zbiór praw wykonawców – taka jest istota tej regulacji

1

Krok 1. Wziąć udział w postępowaniu

Szukanie ogłoszeń o zamówieniach w zależności od wartości zamówienia.

Dostęp do postępowania poprzedzonego wstępną kwalifikacją.

Uzyskiwanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych.

1
Wiarygodność wykonawcy - wymagania

Nie każdy może ubiegać się o zamówienia – podstawy wykluczenia.

Nie każdy może uzyskać zamówienie – warunki udziału w postępowaniu.

Gdy chętnych jest za dużo – kryteria selekcji.

Ćwiczenie: krytyczna analiza ogłoszeń pod kątem warunków udziału w postępowaniu (również na przykładach zgłaszanych przez uczestników szkolenia)

2
Krok 2. Potwierdzić spełnianie wymagań

JEDZ/ESPD/dossier oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków.

Prekwalifikacja i postkwalifikacja – różne zasady badania kwalifikacji wykonawców.

Gdy sam nie spełniam warunków: konsorcjum lub podmiot trzeci (udostępnienie zasobów).

2
Krok 3. Złożyć ofertę zgodną z SIWZ

Składanie ofert w dobie elektronizacji

Formalne przesłanki odrzucenia oferty.

Wyjaśnianie ofert, poprawianie omyłek w ofertach.

Najczęstsze podstawy odrzucenia oferty.

Ćwiczenie: krytyczna analiza fragmentów ofert pod kątem zgodności z SWZ (również na przykładach zgłaszanych przez uczestników szkolenia).

2
Krok 4. Złożyć ofertę najkorzystniejszą

Kryteria oceny ofert w teorii i praktyce.

Rażąco niskie ceny – nie chodzi o ty, aby wygrać przetarg, tylko o to, aby na nim zarobić.

Ćwiczenie: optymalizacja oferty pod kątem uzyskania zamówienia.

2
Gdy dzieje się krzywda

Środki ochrony prawnej.

Nie wystarczy mieć racji, aby wygrać arbitraż.

Ćwiczenie: symulacja rozprawy przed KIO.

1
Krok 5. Należycie wykonać zamówienie

Umowy w sprawie zamówienia publicznego i ich aneksowanie.

Dobry wykonawca nie może być traktowany tak samo jak partacz.

1

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia, teksty ćwiczeń, tekst ustawy Pzp i wybranych aktów wykonawczych.

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska zrozumienie specyfiki zamówień publicznych, umiejętność interpretacji dokumentacji przetargowej oraz zdolność sporządzenia oferty maksymalizującej prawdopodobieństwo uzyskania zamówienia.


TRENER:

Dariusz KOBA

SZKOLENIE DOSTĘPNE JAKO ZAJĘCIA DEDYKOWANE (tzw. ZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba