Planowanie, strategie zakupowe i szacowanie wartości zamówień

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest prowadzone przez współautora przewodnika „Strategie zakupowe” opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, który stara się implementować najlepsze praktyki ze świata zakupów prywatnych; drugi dzień to jedyny program skoncentrowany na argumentacji służącej do obrony przed zarzutami dzielenia zamówienia na części.

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających odpowiedzialni za opracowywanie planów, strategii zakupowych i/lub szacowanie wartości zamówienia.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i praktyką planowania zamówień, opracowania strategii zakupowej, sporządzania analizy potrzeb i wymagań oraz szacowania wartości zamówienia.

Metoda: odwrócone szkolenie mieszane, pierwszy dzień szkolenia właściwego polega na opracowywaniu strategii zarządzania kategoriami zakupowymi zgłoszonymi przez uczestników.

Kompetencje ProcurCompEU: Planowanie (1), Analiza potrzeb (10), Analiza rynkowa i zaangażowanie rynkowe (11) oraz Strategia udzielania zamówień publicznych (12).

Odwrócone szkolenie mieszane (flip), czyli:

Odwrócone”, gdyż nie zaczynamy właściwego szkolenia od wykładu wprowadzającego

  • - z którego niewiele pozostaje w głowach uczestników (wg badań, najwyżej 20% treści),
  • - na którym niektórzy się nudzą, a inni nie nadążają,
  • - po którym niewiele czasu pozostaje na praktykę.

Poznanie teorii będzie poprzedzać właściwe szkolenie.

Około tygodnia przed właściwym szkoleniem organizujemy wprowadzenie do szkolenia, które odbywać się będzie poprzez krótki wykład on-line oraz samodzielne studiowanie tematu szkolenia na podstawie materiałów udostępnionych przez trenera oraz pozyskanych przez uczestników szkolenia: filmy, podcasty, publikacje, case’y, orzeczenia itp. Przez cały tydzień trener będzie do dyspozycji uczestników odpowiadając na pytania, podsuwając kolejne materiały.

Mieszane”, gdyż po spotkaniu wprowadzającym on-line oraz samodzielnych studiach nastąpi szkolenie właściwe odbywające się stacjonarnie w małych grupach. Szkolenie będzie wyłącznie praktyczne:

  • - dyskusje,
  • - analizy przypadków,
  • - warsztaty: pisanie dokumentów lub ich części.

Na zakończenie szkolenia każdy będzie dysponował materiałem gotowym do zastosowania w praktyce.

Nadal zapewniamy wsparcie poszkoleniowe we wszystkich sprawach związanych z wdrażaniem treści szkolenia w praktyce.

Opisana koncepcja szkoleń opiera się w dużej mierze na samodzielnej pracy uczestników, na którą powinni przeznaczyć co najmniej jeden dzień. Najprościej, gdyby to był dzień Wprowadzenia, lecz może to być również dowolny czas przed szkoleniem. Jak często w życiu: „ile włożysz – tyle wyjmiesz”. Wierzymy, że uczestnicy naszych szkoleń chcą więcej, a więc uzyskają znacznie więcej!

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. PLANOWANIE i STRATEGIE ZAKUPOWE

Cykl zamówienia

Zamówienia to nie przetargi, lecz znacznie więcej.

Sukcesem zamówienia nie jest bezproblemowe zawarcie umowy, lecz możliwie efektywne zaspokojenie potrzeby.

Jak nie stracić z oczu całości biorąc udział w części.

0,5
Kategoria zakupowa

Kategoria zakupowa.

Drzewo kategorii zakupowych.

Analiza kategorii: ABC, XYZ, Macierz Kraljica, model pięciu sił Portera.

2
Decyzje strategiczne

Strategia zarządzania kategorią zakupową a analiza potrzeb i wymagań.

Identyfikacja i definiowanie potrzeb.

Analiza rynku i analiza ryzyka.

Decyzje strategiczne: warianty zaspokojenia potrzeb.

Agregacja, centralizacja.

Zamówienia strategiczne, zwane odpowiedzialnymi.

2
Decyzje operacyjne

Termin, harmonogram.

Podejście do opisu przedmiotu zamówienia.

Cena / wynagrodzenie.

Przewidywany tryb.

Strategia wyboru najkorzystniejszej oferty.

1
Sporządzanie planu zamówień

Zamówienie jako jednostka planu.

Plan zamówień a plan finansowy.

Informacje objęte planem.

Funkcje planu zamówień.

0,5
DZIEŃ 2. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego mimo, że taką definicję znajdujemy w słowniczku.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt obecnej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Problem

Problem składa się z kilku dylematów:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość lub horyzont czasowy, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

Specyfika dostaw/usług ciągłych i powtarzających się okresowo.

1
Zakres przedmiotowy dostaw

Co to są „dostawy podobne”?

Na gruncie prawa europejskiego „od zawsze” było:

1) dostępne u zapewniającej konkurencję liczby potencjalnych dostawców jako części ich normalnego asortymentu – „jeden sklep”

2) przeznaczone do tego samego lub podobnego użytku – „jeden cel”

1
Zakres przedmiotowy usług

Nie trzy tożsamości z opinii UZP i nie „usługi podobne”.

Gdzie się kończy jedna usługa, a zaczyna druga.

0,5
Dzielenie i łączenie

Zawsze było „nie dziel”, a teraz trzeba się z tego tłumaczyć.

„Małe jest piękne” czy „korzyści skali”: centralizacja zamówień i jej cienie.

Łączenie zamówień nie jest już zakazane?

0,5
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

„Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: nie trzeba sumować prac projektowych ani nadzorów inwestorskich – tylko jak to uzasadnić?

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

1,5
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?)

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?)

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?)

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne, ale…).

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia powtórzone, opcje i podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?)

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

0,5


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

  • Data: - -
  • Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
  • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1200 zł netto

Druga zgłoszona osoba: 1100 zł netto

Trzecia zgłoszona osoba: 1000 zł netto

Czwarta zgłoszona osoba: GRATIS!!!

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podana wyżej ceny to również cena brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - praktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym), dostęp do platformy szkoleniowej (przy zajęciach on-line).

PLAN ZAJĘĆ:

Dzień I i II: 10:00 - 15.30 - zajęcia (w tym przerwa kawowa i lunch-owa)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba