Jak unikać błędów i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych

Koba Consulting Group - Zamówienia Publiczne Inaczej - czwartek, 30 listopad 2023