Małe zamówienia. Szacowanie wartości zamówienia - po nowelizacji

Koba Consulting Group - Zamówienia Publiczne Inaczej - czwartek, 30 listopad 2023