Umowy w sprawach zamówień publicznych

Szkolenia do kalendarza

Szkolenia do kalendarza (4)

Nowość: Planowanie i szacowanie wartości zamówień

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na argumentacji służącej do obrony przed zarzutami dzielenia zamówienia na części oraz uwzględniające strategie zakupowe i analizę potrzeb i wymagań w zakresie, na jaki zasługują.

Adresaci: pracownicy instytucji zamawiających odpowiedzialni za opracowywanie planów, strategii i/lub szacowanie wartości zamówienia.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i praktyką planowania zamówień, opracowania strategii zakupowej, sporządzania analizy potrzeb i wymagań oraz szacowania wartości zamówienia.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ

Cykl zamówienia

Zamówienia to nie przetargi, lecz znacznie więcej.

Sukcesem zamówienia nie jest bezproblemowe zawarcie umowy, lecz możliwie efektywne zaspokojenie potrzeby.

Jak nie stracić z oczu całości biorąc udział w części.

0,5
Kategoria zakupowa

Kategoria zakupowa.

Drzewo kategorii zakupowych.

Analiza kategorii: ABC, XYZ, Macierz Kraljica, model pięciu sił Portera.

2
Decyzje strategiczne

Strategia zarządzania kategorią zakupową a analiza potrzeb i wymagań.

Identyfikacja i definiowanie potrzeb.

Analiza rynku i analiza ryzyka.

Decyzje strategiczne: warianty zaspokojenia potrzeb.

Agregacja, centralizacja.

Zamówienia strategiczne, zwane odpowiedzialnymi.

2
Decyzje operacyjne

Termin, harmonogram.

Podejście do opisu przedmiotu zamówienia.

Cena / wynagrodzenie.

Przewidywany tryb.

Strategia wyboru najkorzystniejszej oferty.

1
Sporządzanie planu zamówień

Zamówienie jako jednostka planu.

Plan zamówień a plan finansowy.

Informacje objęte planem.

Funkcje planu zamówień.

0,5
DZIEŃ 2. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego mimo, że taką definicję znajdujemy w słowniczku.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt obecnej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Problem

Problem składa się z kilku dylematów:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość lub horyzont czasowy, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

Specyfika dostaw/usług ciągłych i powtarzających się okresowo.

1
Zakres przedmiotowy dostaw

Co to są „dostawy podobne”?

Na gruncie prawa europejskiego „od zawsze” było:

1) dostępne u zapewniającej konkurencję liczby potencjalnych dostawców jako części ich normalnego asortymentu – „jeden sklep”

2) przeznaczone do tego samego lub podobnego użytku – „jeden cel”

1
Zakres przedmiotowy usług

Nie trzy tożsamości z opinii UZP i nie „usługi podobne”.

Gdzie się kończy jedna usługa, a zaczyna druga.

0,5
Dzielenie i łączenie

Zawsze było „nie dziel”, a teraz trzeba się z tego tłumaczyć.

„Małe jest piękne” czy „korzyści skali”: centralizacja zamówień i jej cienie.

Łączenie zamówień nie jest już zakazane?

0,5
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

„Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: nie trzeba sumować prac projektowych ani nadzorów inwestorskich – tylko jak to uzasadnić.

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

1,5
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?)

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?)

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?)

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne, ale…).

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia powtórzone, opcje i podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?)

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

0,5


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Szkolenie on-line
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1090 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Druga zgłoszona osoba: 990 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 950 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów.

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podane wyżej ceny to również ceny brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - ptaktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), certyfikaty ukończenia szkolenia (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym).

 

 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA (on-line):

DZIEŃ I i II:

08.45 - 09.00 - rejestracja/logowanie na szkoleniu

09.00 - 14.00 - ZAJĘCIA  (w czasie zajęć dwie 15-min. przerwy)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...

Zamówienia publiczne dla pracowników merytorycznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: szkolenie koncentruje się na wiedzy, którą powinien posiadać pracownik komórki merytorycznej, aby wnieść swój wkład w efektywne przygotowanie i wykonanie zamówienia publicznego; pomija kruczki prawne, którymi zajmują się „zamawiacze”.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających, przede wszystkim komórek merytorycznych uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z najważniejszymi dla nich elementami prawa zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Cele regulacji

Po co istnieją zamówienia publiczne?

1) efektywność gospodarowania środkami

2) przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym

3) cele „nowego podejścia”

Jakie to ma znaczenie „na co dzień”? Przeogromne!

Cele zamówień publicznych z punktu widzenia prawa UE.

0,5

Zasady zamówień publicznych

Równe traktowanie nie pozwala tak samo traktować wykonawców wiarygodnych i niegodnych.

Uczciwa konkurencja, czyli co?

Proporcjonalność jako fundament.

Przejrzystość – to proste.

1

Opis przedmiotu zmówienia

Możliwe podejścia do opisu i ich konsekwencje:

1) opis techniczny

2) opis funkcjonalny

Opis naruszający konkurencję (cenową lub produktową).

Czy Pzp uniemożliwia ujednolicenie parku maszynowego?

2

Warunki udziału w postępowaniu

Nie wystarczy znać przepisy, aby określić warunki – potrzebna jest znajomość rynku potencjalnych wykonawców.

Wiedza i doświadczenie – kto co zrobił i jak dobrze.

Potencjał kadrowy – czy wiemy, kogo chcemy zatrudnić.

Potencjał techniczny – potrzebna jest nie tylko znajomość technologii.

2

Kryteria selekcji

Kryteria selekcji nie muszą polegać na przewyższaniu warunków – muszą być obiektywne i niedyskryminacyjne.

Doświadczenie:

1) Jak dobrze wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia?

2) Jak bardzo były one podobne do przedmiotu tego zamówienia?

Co jeszcze może świadczyć o lepszej zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?

1

Kryteria oceny ofert

1) Kryteria kosztowe to nie tylko cena, ale również koszty zakupu, koszty używania i koszt utylizacji, czyli TCO.

2) Kryteria przedmiotowe: jak uchwycić jakość, funkcjonalność, rezultat tego, co jest kupowane.

3) Kryteria kontraktowe: sposób realizacji też jest ważny, gdyż wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu.

4) Kryteria podmiotowe: kwalifikacje personelu mogą mieć znaczenie decydujące.

2
Ocena ofert

Kwantyfikacja kryteriów niewymiernych: przykłady.

Jak odrzucić oferty nie zapewniające minimalnego poziomu jakości?

Poszukiwanie funkcji użyteczności.

2

Umowy

Umowa najkorzystniejsza obiektywnie.

Identyfikacja i alokacja ryzyka.

Przewidywanie zmian.

2

Komisja przetargowa

Charakter komisji przetargowej.

Podział pracy i odpowiedzialności członków komisji.

1

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska zrozumienie istoty zamówień publicznych i roli komisji przetargowej oraz umiejętność uczestniczenia w jej pracach.


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Szkolenie on-line
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1090 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Druga zgłoszona osoba: 990 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 950 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów.

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podane wyżej ceny to również ceny brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - ptaktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), certyfikaty ukończenia szkolenia (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym).

 

 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA (on-line):

DZIEŃ I i II:

08.45 - 09.00 - rejestracja/logowanie na szkoleniu

09.00 - 14.00 - ZAJĘCIA  (w czasie zajęć dwie 15-min. przerwy)

 

SZKOLENIE DOSTĘPNE JAKO ZAJĘCIA DEDYKOWANE (tzw. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...

Umowy w sprawach zamówień publicznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na praktycznym, biznesowym podejściu do konstruowania warunków umowy najkorzystniejszej obiektywnie, czyli takiej, która poszczególne rodzaje ryzyka przypisuje tej stronie, dla której ponoszenie danego ryzyka jest względniejsze (tańsze lub łatwiejsze w zarządzaniu). Omówimy także tematykę zarządzania umową w czasach epidemii COVID-19.

Adresat: pracownicy zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cele: zapoznanie uczestników z zasadami i praktycznymi przykładami formułowania umów w sprawach zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ, CO BĘDZIEMY ĆWICZYĆ LICZBA GODZIN
Istota umowy

Nie „pomyślę o tym jutro” – tylko dziś

Identyfikacja i alokacja ryzyka – brzmi źle, ale trzeba od tego zacząć

Powiem to ostro: umowy „bezpieczne” to przejaw arogancji władzy, nadużywania pozycji dominującej, niegospodarności i nieuczciwości kupieckiej – oto dlaczego wykonawcy uciekają z rynku zamówień publicznych…

2
Zasady konstruowania umów

1) Zasada proporcjonalności w odniesieniu do umowy

2) Zasada swobody umów i jej ograniczenia w Pzp

3) Zasada równości stron umowy i klauzule abuzywne w Pzp

4) Istota umowy wzajemnej i obowiązek współdziałania

5) Prawa i obowiązki stron typowych umów

2
Elastyczny opis przedmiotu umowy

Aby móc kupić to, co się chce i nie musieć kupować czegoś, czego się nie chce…

Marka w ofercie – próbnik po zawarciu umowy – produkty średniej jakości

Wahania ilości w granicach – ilości do kwoty – ilości według potrzeb

1
Termin wykonania zobowiązania

Należy wymagać tego, co można otrzymać.

Data – termin – rozwiązania mieszane (i ich konsekwencje).

Harmonogramy – „marszruty” – „karmienie na żądanie”.

Kamienie milowe – „okarowanie” warunkowe kamieni.

Zawarcie umowy a wejście jej w życie.

1
Określenie ceny / wynagrodzenia

Aby umowa była i pozostała najkorzystniejsza przez jak najdłuższy okres czasu…

Ryczałt – wynagrodzenie kosztorysowe – wskazanie podstaw do określenia wynagrodzenia

Waloryzacja: wskaźniki, częstotliwość, automatyzm-renegocjowanie, ryzyko kursowe

2
Pozostałe essentialia negotii

Efektywne podejście do sposobu realizacji zamówienia w zakresie:

1) odbiorów: odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny, rozpoczęcie użytkowania

2) płatności: płatności częściowe, podstawy płatności, waluta, terminy

3) kar: istota kary umownej, najczęstsze podstawy, wysokość, sumowanie, ograniczenie, potrącenie

4) poświadczenia: o tym, że nie można odmówić referencji

1
Jeszcze nPzp o umowach

1) podwykonawstwo

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

3) odstąpienie od umowy

4) unieważnienie umowy

5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy

6) zaliczka

1
Umowy w świetle ustawy o finansach publicznych

1) Czy można zawrzeć umowę wykraczającą poza rok finansowy – to chyba jasne – skąd więc tyle nieporozumień?

2) Czy trzeba określić w umowie jej maksymalną, nominalną wartość w złotych polskich? – kolejny mit

0,5
Zasada niezmienności umów,
a przesłanki zmiany

Przesłanki zmiany umowy w świetle Pzp:

1) zmiany przewidziane pozwalają na dużo więcej

2) prace dodatkowe to zawsze powinien być aneks

3) czy zmiany nieprzewidziane zwalniają z przewidywania

4) zmiana wykonawcy chyba nie w trybie aneksu

5) zmiany nieistotne

Dobra umowa to taka umowa, której nie trzeba zmieniać, gdyż zawiera w sobie od początku mechanizmy samoregulujące.

1
Ewaluacja

Niezależnie od tego, jak nam poszło – warto wyciągnąć wnioski.

Wzajemna ocena stron jest kluczem do sukcesu.

Analiza powdrożeniowa.

0,5

Efekty szkolenia: uczestnik będzie rozumiał potrzebę formułowania umów najkorzystniejszych oraz będzie potrafił formułować podstawowe klauzule w sposób efektywny i elastyczny.

 


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Szkolenie on-line
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1090 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Druga zgłoszona osoba: 990 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 950 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów.

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podane wyżej ceny to również ceny brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - ptaktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), certyfikaty ukończenia szkolenia (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym).

 

 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA (on-line):

DZIEŃ I i II:

08.45 - 09.00 - rejestracja/logowanie na szkoleniu

09.00 - 14.00 - ZAJĘCIA  (w czasie zajęć dwie 15-min. przerwy)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...

Kryteria oceny ofert

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na praktycznym podejściu do oceny ofert bazujące zarówno na naukowych metodach wspomagania podejmowania decyzji, jak i na 20-letnim doświadczeniu trenera w ich stosowaniu do celów opracowania kryteriów oceny ofert.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z kryteriami i zasadami oceny ofert, jakie mogą być stosowane w praktyce zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ?

LICZBA GODZIN

Przepisy odnoszące się do kryteriów

Pzp niewiele mówi o kryteriach – i słusznie; nie jest to materia formalnoprawna, lecz sposób komunikowania wykonawcom preferencji zamawiającego.

A jednak mówi za dużo: co do zasady cena nie powinna mieć wagi większej, niż 60% - i po co to?

Wagi określane za pomocą przedziału – jakie to piękne!

1
Trzy strategie wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Minimalizacja kosztów to dobra strategia – niezależnie od tego, jak ustawodawca stara się ją obrzydzić.

2) MEAT: bilans ceny i jakości powinien być najczęściej stosowany, jednak trudno wycenić wszystkie zalety oferty (dlatego o tym najwięcej).

3) Maksymalizacja rezultatów: „chcę najlepsze, na co mnie stać” – dlaczego tak rzadko zamawiający myślą w ten sposób.

1

Cztery rodzaje kryteriów ze względu na przedmiot oceny

1) Kryteria kosztowe to nie tylko cena, ale również koszty zakupu, koszty używania i koszt utylizacji, czyli TCO.

2) Kryteria przedmiotowe: jak uchwycić jakość, funkcjonalność, rezultat tego, co jest kupowane.

3) Kryteria kontraktowe: sposób realizacji też jest ważny, gdyż wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu.

4) Kryteria podmiotowe: kwalifikacje personelu mogą mieć znaczenie decydujące

1

Ocena ofert w kryteriach niewymiernych

Co oznacza „ograniczona swoboda wyboru”?

Co to jest kwantyfikacja kryteriów: przykłady polskie i zagraniczne.

Jak odrzucić oferty nie zapewniające minimalnego poziomu jakości?

2

Ocena ofert w kryteriach wymiernych

Dlaczego wszyscy stosują ten (Cmin/Cof*100) fatalny wzór do punktowania ceny? Ma on same wady:

1) nie odzwierciedla rzeczywistych preferencji kupującego

2) prowokuje oferowanie rażąco niskich cen

3) umożliwia wykonawcom manipulacje

A przecież można to zrobić lepiej…

1

Dwie zasady porównywania ofert

Zalety i wady:

1) porównywania ofert ze sobą

2) porównywania ofert z wzorcem

Najważniejsze, aby w postępowaniu stosować jedną zasadę.

0,5

Dobór kryteriów i ich wag – Proces Hierarchii Analitycznej

Skąd wziąć kryteria i ich wagi? Zwłaszcza, gdy nie można zrobić „jak zawsze” albo „jak wszyscy”.

Metody wspomagania podejmowania decyzji doskonale się do tego celu nadają (choć dla innych przyczyn były opracowane).

Ćwiczenia w stosowaniu Hierarchii Analitycznej pozwolą każdemu na zastosowanie metody w przypadku różnych, ciekawych zamówień

4

Podsumowanie 10 kroków do wyboru oferty najkorzystniejszej.

0,5

Efekty szkolenia: uczestnik otrzyma „wędkę”, czyli umiejętność zastosowania jednego z narzędzi służących do doboru kryteriów oraz „wiaderko ryb”, czyli wiedzę na temat możliwych do stosowania (i po części stosowanych) kryteriów oceny ofert.


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 


TRENER:

Dariusz KOBASzkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Szkolenie on-line
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1090 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Druga zgłoszona osoba: 990 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 950 zł netto (890 zł netto dla szkoleń on-line)

W przypadku zgłaszania większej liczby osób udzielamy dalszych rabatów.

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podane wyżej ceny to również ceny brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - ptaktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), certyfikaty ukończenia szkolenia (w wersji elektronicznej przy szkoleniu on-line), wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym).

 

 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA (on-line):

DZIEŃ I i II:

08.45 - 09.00 - rejestracja/logowanie na szkoleniu

09.00 - 14.00 - ZAJĘCIA  (w czasie zajęć dwie 15-min. przerwy)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera