Umowy w sprawach zamówień publicznych

Szkolenia do kalendarza

Szkolenia do kalendarza (4)

Planowanie, strategie zakupowe i szacowanie wartości zamówień

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest prowadzone przez współautora przewodnika „Strategie zakupowe” opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, który stara się implementować najlepsze praktyki ze świata zakupów prywatnych; drugi dzień to jedyny program skoncentrowany na argumentacji służącej do obrony przed zarzutami dzielenia zamówienia na części.

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających odpowiedzialni za opracowywanie planów, strategii zakupowych i/lub szacowanie wartości zamówienia.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i praktyką planowania zamówień, opracowania strategii zakupowej, sporządzania analizy potrzeb i wymagań oraz szacowania wartości zamówienia.

Metoda: odwrócone szkolenie mieszane, pierwszy dzień szkolenia właściwego polega na opracowywaniu strategii zarządzania kategoriami zakupowymi zgłoszonymi przez uczestników.

Kompetencje ProcurCompEU: Planowanie (1), Analiza potrzeb (10), Analiza rynkowa i zaangażowanie rynkowe (11) oraz Strategia udzielania zamówień publicznych (12).

Odwrócone szkolenie mieszane (flip), czyli:

Odwrócone”, gdyż nie zaczynamy właściwego szkolenia od wykładu wprowadzającego

 • - z którego niewiele pozostaje w głowach uczestników (wg badań, najwyżej 20% treści),
 • - na którym niektórzy się nudzą, a inni nie nadążają,
 • - po którym niewiele czasu pozostaje na praktykę.

Poznanie teorii będzie poprzedzać właściwe szkolenie.

Około tygodnia przed właściwym szkoleniem organizujemy wprowadzenie do szkolenia, które odbywać się będzie poprzez krótki wykład on-line oraz samodzielne studiowanie tematu szkolenia na podstawie materiałów udostępnionych przez trenera oraz pozyskanych przez uczestników szkolenia: filmy, podcasty, publikacje, case’y, orzeczenia itp. Przez cały tydzień trener będzie do dyspozycji uczestników odpowiadając na pytania, podsuwając kolejne materiały.

Mieszane”, gdyż po spotkaniu wprowadzającym on-line oraz samodzielnych studiach nastąpi szkolenie właściwe odbywające się stacjonarnie w małych grupach. Szkolenie będzie wyłącznie praktyczne:

 • - dyskusje,
 • - analizy przypadków,
 • - warsztaty: pisanie dokumentów lub ich części.

Na zakończenie szkolenia każdy będzie dysponował materiałem gotowym do zastosowania w praktyce.

Nadal zapewniamy wsparcie poszkoleniowe we wszystkich sprawach związanych z wdrażaniem treści szkolenia w praktyce.

Opisana koncepcja szkoleń opiera się w dużej mierze na samodzielnej pracy uczestników, na którą powinni przeznaczyć co najmniej jeden dzień. Najprościej, gdyby to był dzień Wprowadzenia, lecz może to być również dowolny czas przed szkoleniem. Jak często w życiu: „ile włożysz – tyle wyjmiesz”. Wierzymy, że uczestnicy naszych szkoleń chcą więcej, a więc uzyskają znacznie więcej!

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. PLANOWANIE i STRATEGIE ZAKUPOWE

Cykl zamówienia

Zamówienia to nie przetargi, lecz znacznie więcej.

Sukcesem zamówienia nie jest bezproblemowe zawarcie umowy, lecz możliwie efektywne zaspokojenie potrzeby.

Jak nie stracić z oczu całości biorąc udział w części.

0,5
Kategoria zakupowa

Kategoria zakupowa.

Drzewo kategorii zakupowych.

Analiza kategorii: ABC, XYZ, Macierz Kraljica, model pięciu sił Portera.

2
Decyzje strategiczne

Strategia zarządzania kategorią zakupową a analiza potrzeb i wymagań.

Identyfikacja i definiowanie potrzeb.

Analiza rynku i analiza ryzyka.

Decyzje strategiczne: warianty zaspokojenia potrzeb.

Agregacja, centralizacja.

Zamówienia strategiczne, zwane odpowiedzialnymi.

2
Decyzje operacyjne

Termin, harmonogram.

Podejście do opisu przedmiotu zamówienia.

Cena / wynagrodzenie.

Przewidywany tryb.

Strategia wyboru najkorzystniejszej oferty.

1
Sporządzanie planu zamówień

Zamówienie jako jednostka planu.

Plan zamówień a plan finansowy.

Informacje objęte planem.

Funkcje planu zamówień.

0,5
DZIEŃ 2. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego mimo, że taką definicję znajdujemy w słowniczku.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt obecnej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Problem

Problem składa się z kilku dylematów:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość lub horyzont czasowy, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

Specyfika dostaw/usług ciągłych i powtarzających się okresowo.

1
Zakres przedmiotowy dostaw

Co to są „dostawy podobne”?

Na gruncie prawa europejskiego „od zawsze” było:

1) dostępne u zapewniającej konkurencję liczby potencjalnych dostawców jako części ich normalnego asortymentu – „jeden sklep”

2) przeznaczone do tego samego lub podobnego użytku – „jeden cel”

1
Zakres przedmiotowy usług

Nie trzy tożsamości z opinii UZP i nie „usługi podobne”.

Gdzie się kończy jedna usługa, a zaczyna druga.

0,5
Dzielenie i łączenie

Zawsze było „nie dziel”, a teraz trzeba się z tego tłumaczyć.

„Małe jest piękne” czy „korzyści skali”: centralizacja zamówień i jej cienie.

Łączenie zamówień nie jest już zakazane?

0,5
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

„Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: nie trzeba sumować prac projektowych ani nadzorów inwestorskich – tylko jak to uzasadnić?

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

1,5
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?)

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?)

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?)

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne, ale…).

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia powtórzone, opcje i podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?)

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

0,5


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1200 zł netto

Druga zgłoszona osoba: 1100 zł netto

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 1000 zł netto

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podana wyżej ceny to również cena brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - praktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym), dostęp do platformy szkoleniowej (przy zajęciach on-line).

PLAN ZAJĘĆ:

Dzień I i II: 10:00 - 15.30 - zajęcia (w tym przerwa kawowa i lunch-owa)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Dlaczego właśnie to szkolenie: szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach procesu inwestycyjnego, składa się niemal wyłącznie z analizy przykładów stanowiących konkretne rady do zastosowania w różnych sytuacjach.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających znający przepisy o zamówieniach publicznych lub nie zajmujący się kwestią formalnej zgodności z przepisami lecz aspektem merytorycznym zamówień na roboty budowlane.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami warunkującymi efektywność zamówień publicznych na roboty budowlane.

Kompetencje ProcurCompEU: Specyficzne dla kategorii robót budowlanych (7).

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Wprowadzenie

Strategia powinna przesądzać m. in.:

1) Najpierw projekt następnie budowa

2) Projektuj i wybuduj

3) Dalej idące rozwiązania (PFI, PPP, optymalizuj i wybuduj)

4) Porównanie rozwiązań technicznych, technologicznych

Kto i kiedy powinien to robić?

1

Pozyskanie dokumentacji projektowej

Wszystkie problemy zaczynają się od projektowania.

OPZ: dane wyjściowe do projektowania.

Tryb zlecania projektowania: przetarg jest nielegalny!

Kryteria oceny ofert.

Umowa o prace projektowe.

2

Opis przedmiotu zmówienia

Dokumentacja projektowa i STWiORB:

1) opis techniczny,

2) opis funkcjonalny – skąd wziąć funkcjonalne STWiORBy.

Dlaczego projektanci wskazują marki i jak temu zapobiec.

PFU – jak opisać przedmiot zamówienia, aby było precyzyjnie, a jednocześnie pozwolić wykonawcy przesądzić mnóstwo kwestii.

1

Warunki udziału w postępowaniu

Nie wystarczy znać przepisy, aby określić warunki – potrzebna jest znajomość rynku potencjalnych wykonawców.

Wiedza i doświadczenie – kto co zrobił i jak dobrze.

Potencjał kadrowy – po co zamawiającemu nazwisko kierownika budowy?

Potencjał techniczny – czy to warto badać?

Ekonomia i finanse – po co i jak?

2

Kryteria selekcji

O wyższości prekwalifikacji.

Co to znaczy lepszy wykonawca.

Doświadczenie:

1) jak dobrze wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia?

2) jak bardzo były one podobne do przedmiotu tego zamówienia?

1

Kryteria oceny ofert

Czy cena może, czy powinna być jedynym kryterium?

Kryteria pozacenowe.

Kryteria kosztowe to nie tylko cena, ale raczej TCO (rozporządzenie, niestety, nam nie pomaga :(

Kryteria przedmiotowe: jak uchwycić jakość, funkcjonalność, rezultat tego, co jest kupowane.

Kryteria kontraktowe: sposób realizacji też jest ważny, gdyż wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu.

Kryteria podmiotowe: czy kwalifikacje personelu mogą mieć decydujące znaczenie?

2
Umowy

Umowa najkorzystniejsza – identyfikacja i alokacja ryzyka.

Jak elastycznie opisać essentialia negotii: przedmiot, cena, termin.

Jedyne, co jest pewne, to że będą roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, ale to nie musi być tragedia.

2

Nadzór

Jak nie umiemy kupić usług nadzoru inwestorskiego.

Kiedy i jak wybrać Inżyniera?

Jak elastycznie opisać essentialia negotii: przedmiot, wynagrodzenie, termin

1

 


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1200 zł netto

Druga zgłoszona osoba: 1100 zł netto

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 1000 zł netto

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podana wyżej ceny to również cena brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - praktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym), dostęp do platformy szkoleniowej (przy zajęciach on-line).

PLAN ZAJĘĆ:

Dzień I i II: 10:00 - 15.30 - zajęcia (w tym przerwa kawowa i lunch-owa)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...

Zamówienia publiczne dla pracowników merytorycznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: szkolenie koncentruje się na wiedzy, którą powinien posiadać pracownik komórki merytorycznej, aby wnieść swój wkład w efektywne przygotowanie i wykonanie zamówienia publicznego; pomija kruczki prawne, którymi zajmują się „zamawiacze”.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających, przede wszystkim komórek merytorycznych uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z najważniejszymi dla nich elementami prawa zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Cele regulacji

Po co istnieją zamówienia publiczne?

1) efektywność gospodarowania środkami

2) przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym

3) cele „nowego podejścia”

Jakie to ma znaczenie „na co dzień”? Przeogromne!

Cele zamówień publicznych z punktu widzenia prawa UE.

0,5

Zasady zamówień publicznych

Równe traktowanie nie pozwala tak samo traktować wykonawców wiarygodnych i niegodnych.

Uczciwa konkurencja, czyli co?

Proporcjonalność jako fundament.

Przejrzystość – to proste.

1

Opis przedmiotu zmówienia

Możliwe podejścia do opisu i ich konsekwencje:

1) opis techniczny

2) opis funkcjonalny

Opis naruszający konkurencję (cenową lub produktową).

Czy Pzp uniemożliwia ujednolicenie parku maszynowego?

2

Warunki udziału w postępowaniu

Nie wystarczy znać przepisy, aby określić warunki – potrzebna jest znajomość rynku potencjalnych wykonawców.

Wiedza i doświadczenie – kto co zrobił i jak dobrze.

Potencjał kadrowy – czy wiemy, kogo chcemy zatrudnić.

Potencjał techniczny – potrzebna jest nie tylko znajomość technologii.

2

Kryteria selekcji

Kryteria selekcji nie muszą polegać na przewyższaniu warunków – muszą być obiektywne i niedyskryminacyjne.

Doświadczenie:

1) Jak dobrze wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia?

2) Jak bardzo były one podobne do przedmiotu tego zamówienia?

Co jeszcze może świadczyć o lepszej zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?

1

Kryteria oceny ofert

1) Kryteria kosztowe to nie tylko cena, ale również koszty zakupu, koszty używania i koszt utylizacji, czyli TCO.

2) Kryteria przedmiotowe: jak uchwycić jakość, funkcjonalność, rezultat tego, co jest kupowane.

3) Kryteria kontraktowe: sposób realizacji też jest ważny, gdyż wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu.

4) Kryteria podmiotowe: kwalifikacje personelu mogą mieć znaczenie decydujące.

2
Ocena ofert

Kwantyfikacja kryteriów niewymiernych: przykłady.

Jak odrzucić oferty nie zapewniające minimalnego poziomu jakości?

Poszukiwanie funkcji użyteczności.

2

Umowy

Umowa najkorzystniejsza obiektywnie.

Identyfikacja i alokacja ryzyka.

Przewidywanie zmian.

2

Komisja przetargowa

Charakter komisji przetargowej.

Podział pracy i odpowiedzialności członków komisji.

1

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska zrozumienie istoty zamówień publicznych i roli komisji przetargowej oraz umiejętność uczestniczenia w jej pracach.


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1200 zł netto

Druga zgłoszona osoba: 1100 zł netto

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 1000 zł netto

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podana wyżej ceny to również cena brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - praktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym), dostęp do platformy szkoleniowej (przy zajęciach on-line).

PLAN ZAJĘĆ:

Dzień I i II: 10:00 - 15.30 - zajęcia (w tym przerwa kawowa i lunch-owa)

 

SZKOLENIE DOSTĘPNE JAKO ZAJĘCIA DEDYKOWANE (tzw. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...

Szacowanie wartości zamówień i małe zamówienia.

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to szkolenie skoncentrowane na argumentacji służącej do obrony przed zarzutami dzielenia zamówienia na części, na praktycznym, biznesowym podejściu do udzielania zamówień podprogowych (do 130 tys. zł) oraz zamówień krajowych (do progów unijnych).

Adresat: pracownicy instytucji zamawiających dokonujący zamówień mniejszej wartości.

Cele: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i praktyką szacowania wartości zamówienia oraz z praktycznymi możliwościami dokonywania efektywnych zamówień mniejszej wartości.

PROGRAM SZKOLENIA O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ LICZBA GODZIN

DZIEŃ 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Brak definicji zamówienia

O zgrozo! Ustawa Pzp nie zawiera definicji zamówienia publicznego mimo, że taką definicję znajdujemy w słowniczku.

Definicji takiej nie zawierają również dyrektywy (może i lepiej, bo projekt obecnej dyrektywy przewidywał definicję, która „poszła by nam w pięty”).

I jak wykazać należytą staranność, gdy nie wiadomo o co chodzi.

0,5
Problem

Problem składa się z kilku dylematów:

1) Jak określać zakres przedmiotowy zamówienia, czyli co razem, a co osobno?

2) Jak określać ilość lub horyzont czasowy, czyli czy wolno kilka razy kupić to samo?

Specyfika dostaw/usług ciągłych i powtarzających się okresowo.

1
Zakres przedmiotowy dostaw

Co to są „dostawy podobne”?

Na gruncie prawa europejskiego „od zawsze” było:

1) dostępne u zapewniającej konkurencję liczby potencjalnych dostawców jako części ich normalnego asortymentu – „jeden sklep”

2) przeznaczone do tego samego lub podobnego użytku – „jeden cel”

1
Zakres przedmiotowy usług

Nie trzy tożsamości z opinii UZP i nie „usługi podobne”.

Gdzie się kończy jedna usługa, a zaczyna druga.

0,5
Dzielenie i łączenie

Zawsze było „nie dziel”, a teraz trzeba się z tego tłumaczyć.

„Małe jest piękne” czy „korzyści skali”: centralizacja zamówień i jej cienie.

Łączenie zamówień nie jest już zakazane?

0,5
Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

Swoiste pojęcie obiektu budowlanego w Pzp.

O ile przy obiektach kubaturowych wyznaczenie granic obiektu nie jest (zwykle) trudne – Nobel dla tego, kto wyodrębni obiekty liniowe.

TSUE jest jednak bardzo wymagający (kilka wyroków).

„Schiza”: w projektach unijnych postępujemy inaczej, a w projektach krajowych inaczej (case’y Białystok vs Lubin).

Usługi „okołobudowlane”: nie trzeba sumować prac projektowych ani nadzorów inwestorskich – tylko jak to uzasadnić?

Kosztorys inwestorski (wartość kosztorysowa) a szacowana wartość zamówienia – przecież to zupełnie różne rzeczy.

1,5
Dzielenie organizacyjne

Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, gdy:

1) wyodrębniona jednostka organizacyjna (czyli co?)

2) posiadająca samodzielność finansową (czyli co?)

3) udziela zamówienia (czyli zawiera umowę, ale we własnym imieniu, czy niekoniecznie?)

4) związanego z jej własną działalnością (niby jasne, ale…).

0,5
Specyficzne przepisy o szacowaniu wartości

Zamówienia powtórzone, opcje i podlegające wznowieniu.

Wartość umowy ramowej i DSZ (ktoś to widział?)

Wartość usług finansowych – licząc zgodnie z ustawą jest ujemna.

0,5
DZIEŃ 2. MAŁE ZAMÓWIENIA
„Róbta co chceta”?

Czy to nie wspaniałe, że próg stosowania Pzp pozostawiono na 130 tys. zł? – uważam, że nie i chętnie wyjaśnię dlaczego.

Tam, gdzie nie obowiązuje Pzp, obowiązuje (przynajmniej niektórych) ustawa o finansach publicznych i Kodeks cywilny.

I co z tego wynika? – bardzo wiele.

0,5
Komunikat wyjaśniający Komisji

Nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, natomiast stosuje się Komunikat wyjaśniający Komisji 2006/C 179/02.

Po co i jak określić, czy zamówienie ma znaczenie dla rynku wewnętrznego?

Upublicznienie informacji o zamówieniu i podstawowe zasady prowadzenia postępowań.

Procedury odwoławcze.

1
Procedury podprogowe

Stosownie do wartości i przedmiotu zamówienia oraz specyfiki rynku należy stosować takie narzędzia, jak:

1) analiza rynku

2) zapytanie ofertowe

3) przetarg lub aukcja

A od jakich progów? – to liczymy razem w trakcie szkolenia.

2
Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Poniżej progu stosowanie wyłącznie kryterium ceny jest tak samo głupie, jak przy dużych zamówieniach.

Zamawiający może przewidzieć większą elastyczność wyboru.

Czy można stosować kryteria podmiotowe? – a jakże.

Po postępowaniu powinien pozostać pisemny (w rozumieniu Pzp) ślad.

0,5
Zamówienia krajowe

Do zamówień krajowych ma również zastosowanie Komunikat 2006/C 179/02.

Tryb podstawowy w trzech wariantach:

1) kiedy warto negocjować i jak?

2) przebieg postępowania w każdym z wariantów

3) elektroniczna komunikacja

4) czy to naprawę takie proste i szybkie?

2


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA

Szkolenie dostępne w trybie otwartego naboru:

 • Data: - -
 • Miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba: 1200 zł netto

Druga zgłoszona osoba: 1100 zł netto

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 1000 zł netto

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT podana wyżej ceny to również cena brutto.

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - praktykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikaty ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć (przy szkoleniu stacjonarnym), dostęp do platformy szkoleniowej (przy zajęciach on-line).

PLAN ZAJĘĆ:

Dzień I i II: 10:00 - 15.30 - zajęcia (w tym przerwa kawowa i lunch-owa)

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS