Umowy w sprawach zamówień publicznych

Szkolenia do kalendarza

Szkolenia do kalendarza (3)

Przeciwdziałanie zjawiskom korupcji w zamówieniach publicznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: Podchodzimy do przeciwdziałania korupcji poważnie i profesjonalnie, choć inaczej, niż wielu. Zwalczamy podejście prezentowane przez barometrryzyka.pl jako przeciwdziałające efektywności zamówień publicznych. Uważamy, że należy zapewnić przede wszystkim efektywność zamówień publicznych uwzględniając również konieczność ograniczenia ryzyka korupcji. I o tym jest to szkolenie.

Adresaci szkolenia: Wszyscy zainteresowani, w szczególności pracownicy instytucji zamawiających mający dylematy "co wolno, a czego nie wolno w relacjach z wykonawcami".

Cele szkolenia: Uwrażliwienie pracowników instytucji zamawiających na sytuacje mogące prowadzić do konfliktu interesów i nabycie zdolności ich unikania, a także obrony przed potencjalnymi zarzutami.

Efekty szkolenia: Uczestnicy będą profesjonalnie i bez obaw budować relacje z wykonawcami w oparciu o zaufanie, zaangażowanie i uczciwość oraz świadomość wzajemnych zobowiązań (kompetencja nr 16 wg Europejskich Ram Kompetencyjnych nabywców publicznych).

PROGRAM SZKOLENIA 
 1. Czym jest korupcja i czy nas dotyka?
 2. Szacowane rozmiary korupcji: czy jest źle, niedobrze, czy całkiem nieźle?
 3. Cele zamówień publicznych: efektywność czy przeciwdziałanie korupcji?
 4. Dwa modele przeciwdziałania korupcji: więcej odpowiedzialności czy mniej uznaniowości?
 5. Zasada równego traktowania: czy wszyscy wykonawcy są tacy sami?
 6. Relacje zamawiających z wykonawcami: warto rozmawiać czy nie?
 7. Pułapki na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Prowadzenie postępowania: wszystko jawne, gdzie są granice jawności?
 9. Zarządzanie realizacją zamówienia.
 10. Symptomy zmowy wykonawców i sposoby jej rozbijania.
 11. Przepisy antykorupcyjne.
 12. Jak budować trwałe relacje z wykonawcami nie obarczone ryzykiem korupcji.

Materiały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia,  tekst ustawy Pzp i wybranych aktów wykonawczych.


TRENER: Dariusz KOBA


 • Data: - -
 • Miejsce: Szkolenie realizowane w formule on-line
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA: 360 zł netto/os. (w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto).

 

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - pratykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, wsparcie poszkoleniowe. 

Szkolenie odbywa się w formule interakcyjnej. Rekrutujemy małe grupy (do ok. 15 os.), dzięki czemu każdy ma swobodną możliwość zadawania pytań, dyskutowania itp.

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.45 - 10.00 - rejestracja/logowanie

10.00 – 15.00 - zajęcia

 

 

SZKOLENIE DOSTĘPNE JAKO ZAJĘCIA DEDYKOWANE (tzw. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
   • Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Szanowni Państwo,
do momentu obowiązywania obostrzeń epidemiologicznych w kraju, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, szkolenie będzie realizowane w formule on-line.
Obowiązuje, nowa niższa cena: 690 zł / os. 
Zajęcia będą miały charakter w pełni interaktywny. Możliwe (a nawet wskazane) będzie zabieranie głosu, zadawanie pytań, dyskusja itp. Program zajęć, czas trwania szkolenia, osoba trenera pozostają niezmienne i gwarantują równie wysoki poziom szkolenia.
Do udziału w zajęiach on-line wystarczy komputer z dostępem do internetu i jedna z popularnych przeglądarek internetowych. Nie jest konieczne (choć możliwe) instalowanie dodatkowego oprogramowania.
Materiały szkoleniowe oraz certyfikaty zostaną przekazane Państwu w wersji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Dlaczego właśnie to szkolenie: szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach procesu inwestycyjnego, składa się niemal wyłącznie z analizy przykładów stanowiących konkretne rady do zastosowania w różnych sytuacjach.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających znający przepisy o zamówieniach publicznych lub nie zajmujący się kwestią formalnej zgodności z przepisami lecz aspektem merytorycznym zamówień na roboty budowlane.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami warunkującymi efektywność zamówień publicznych na roboty budowlane.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Wprowadzenie

Jak efektywnie przeprowadzić proces inwestycyjny?

 1. Najpierw projekt następnie budowa
 2. Projektuj i wybuduj
 3. Dalej idące rozwiązania (PFI, PPP, optymalizuj i wybuduj)

0,5

Pozyskanie dokumentacji projektowej

Wszystkie problemy zaczynają się od projektowania.

OPZ: dane wyjściowe do projektowania.

Tryb zlecania projektowania: konkurs czy przetarg.

Kryteria oceny ofert.

Umowa o prace projektowe.

2

Opis przedmiotu zmówienia

Dokumentacja projektowa i STWiORB:

 1. opis techniczny
 2. opis funkcjonalny

Wskazanie marki i kwestia równoważności.

PFU jako opis przedmiotu zamówienia.

1

Warunki udziału w postępowaniu

Nie wystarczy znać przepisy, aby określić warunki – potrzebna jest znajomość rynku potencjalnych wykonawców.

Wiedza i doświadczenie – kto co zrobił i jak dobrze.

Potencjał kadrowy – czy wiemy, kogo chcemy zatrudnić.

Potencjał techniczny – czy to warto badać?

Ekonomia i finanse – po co i jak?

2

Kryteria selekcji

O wyższości prekwalifikacji.

Co to znaczy lepszy wykonawca.

Doświadczenie:

 1. Jak dobrze wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia?
 2. Jak bardzo były one podobne do przedmiotu tego zamówienia?

1

Kryteria oceny ofert

Czy cena może, czy powinna być jedynym kryterium?

Kryteria pozacenowe

 1. Kryteria kosztowe to nie tylko cena, ale raczej TCO
 2. Kryteria przedmiotowe: jak uchwycić jakość, funkcjonalność, rezultat tego, co jest kupowane
 3. Kryteria kontraktowe: sposób realizacji też jest ważny, gdyż wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu
 4. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje personelu mogą mieć znaczenie decydujące
2
Umowy

Umowa najkorzystniejsza.

Identyfikacja i alokacja ryzyka.

Essentialia negotii: przedmiot, cena, termin

Przewidywanie zmian.

2

Efekty szkolenia: uczestnik uzyska zrozumienie istoty umów o roboty budowlane oraz umiejętność kształtowania warunków zamówienia w sposób gwarantujący efektywność procesu udzielania i realizacji zamówień na roboty budowlane.


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


 • Data: - -
 • Miejsce: Orco Tower, Centrum Konferencyjne AS-Bud, al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba - 1000 zł netto

Druga zgłoszona osoba - 950 zł netto

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby - 900 zł netto.

(w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto).

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - pratykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć. 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I:

09.45 - 10.00 - rejestracja

10.00 – 15.30 - zajęcia

DZIEŃ II:

09.00-14.30 - zajęcia

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...

Kryteria oceny ofert

Szanowni Państwo,
do momentu obowiązywania obostrzeń epidemiologicznych w kraju, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, szkolenie będzie realizowane w formule on-line.
Obowiązuje, nowa niższa cena: 690 zł / os. 
Zajęcia będą miały charakter w pełni interaktywny. Możliwe (a nawet wskazane) będzie zabieranie głosu, zadawanie pytań, dyskusja itp. Program zajęć, czas trwania szkolenia, osoba trenera pozostają niezmienne i gwarantują równie wysoki poziom szkolenia.
Do udziału w zajęiach on-line wystarczy komputer z dostępem do internetu i jedna z popularnych przeglądarek internetowych. Nie jest konieczne (choć możliwe) instalowanie dodatkowego oprogramowania.
Materiały szkoleniowe oraz certyfikaty zostaną przekazane Państwu w wersji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Dlaczego właśnie to szkolenie: jest to jedyne szkolenie skoncentrowane na praktycznym podejściu do oceny ofert bazujące zarówno na naukowych metodach wspomagania podejmowania decyzji, jak i na 20-letnim doświadczeniu trenera w ich stosowaniu do celów opracowania kryteriów oceny ofert.

Adresaci szkolenia: pracownicy instytucji zamawiających, zarówno z komórek zamówień publicznych, jak i z komórek merytorycznych.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z kryteriami i zasadami oceny ofert, jakie mogą być stosowane w praktyce zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA

O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ?

LICZBA GODZIN

Przepisy odnoszące się do kryteriów

Pzp niewiele mówi o kryteriach – i słusznie; nie jest to materia formalnoprawna, lecz sposób komunikowania wykonawcom preferencji zamawiającego.

A jednak mówi za dużo: jak obchodzić nakaz stosowania kryteriów pozacenowych.

1
Trzy strategie wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Minimalizacja kosztów to dobra strategia – niezależnie od tego, jak ustawodawca stara się ją obrzydzić.

2) MEAT: bilans ceny i jakości powinien być najczęściej stosowany, jednak trudno wycenić wszystkie zalety oferty (dlatego o tym najwięcej).

3) Maksymalizacja rezultatów: „chcę najlepsze, na co mnie stać” – dlaczego tak rzadko zamawiający myślą w ten sposób.

1

Cztery rodzaje kryteriów ze względu na przedmiot oceny

1) Kryteria kosztowe to nie tylko cena, ale również koszty zakupu, koszty używania i koszt utylizacji, czyli TCO.

2) Kryteria przedmiotowe: jak uchwycić jakość, funkcjonalność, rezultat tego, co jest kupowane.

3) Kryteria kontraktowe: sposób realizacji też jest ważny, gdyż wpływa na prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatu.

4) Kryteria podmiotowe: kwalifikacje personelu mogą mieć znaczenie decydujące

1

Ocena ofert w kryteriach niewymiernych

Kryteria nie muszą być wymierne, ale czy mogą być uznaniowe?

Co to jest kwantyfikacja kryteriów: przykłady polskie i zagraniczne.

Jak odrzucić oferty nie zapewniające minimalnego poziomu jakości?

2

Ocena ofert w kryteriach wymiernych

Dlaczego wszyscy stosują ten (Cmin/Cof*100) fatalny wzór do punktowania ceny? Ma on same wady:

1) nie odzwierciedla rzeczywistych preferencji kupującego

2) prowokuje oferowanie rażąco niskich cen

3) umożliwia wykonawcom manipulacje

A przecież można to zrobić lepiej…

1

Dwie zasady porównywania ofert

Zalety i wady:

1) porównywania ofert ze sobą

2) porównywania ofert z wzorcem

Najważniejsze, aby w postępowaniu stosować jedną zasadę.

0,5

Dobór kryteriów i ich wag – Proces Hierarchii Analitycznej

Skąd wziąć kryteria i ich wagi? Zwłaszcza, gdy nie można zrobić „jak zawsze” albo „jak wszyscy”.

Metody wspomagania podejmowania decyzji doskonale się do tego celu nadają (choć dla innych przyczyn były opracowane).

Ćwiczenia w stosowaniu Hierarchii Analitycznej pozwolą każdemu na zastosowanie metody w przypadku różnych, ciekawych zamówień

4

Pięć przykazań wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Stosować kryteria pozacenowe, w tym niewymierne.

2) Kryteria muszą być „głębokie” a ocena ofert - różnicująca.

3) Kryteria jakościowe muszą mieć określone minimum.

4) Dobrać odpowiednie wagi kryteriów.

5) Do punktowania ceny nie należy stosować wzoru Cmin/Cof.

0,5

Efekty szkolenia: uczestnik otrzyma „wędkę”, czyli umiejętność zastosowania jednego z narzędzi służących do doboru kryteriów oraz „wiaderko ryb”, czyli wiedzę na temat możliwych do stosowania (i po części stosowanych) kryteriów oceny ofert.


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


 • Data: - -
 • Miejsce: Orco Tower, Centrum Konferencyjne AS-Bud, al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
 • Zapisz się

CENA SZKOLENIA:

Pierwsza zgłoszona osoba - 1000 zł netto

Druga zgłoszona osoba - 950 zł netto

Trzecia i kolejne zgłoszone osoby - 900 zł netto.

(w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT jest to również cena brutto).

Cena szkolenia obejmuje:

zajęcia z ekspertem - pratykiem zamówień publicznych, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wsparcie poszkoleniowe, całodzienny serwis kawowy oraz lunch każdego dnia zajęć. 

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I:

09.45 - 10.00 - rejestracja

10.00 – 15.30 - zajęcia

DZIEŃ II:

09.00-14.30 - zajęcia

 

SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZORGANIZOWANE JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE (tzw. SZKOLENIE DEDYKOWANE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera