Nowe Prawo zamówień publicznych

Dlaczego właśnie to szkolenie: nie czytam przepisów nowej ustawy Pzp - raczej czytam „między wierszami”. Nie mam zamiaru przedstawienia wszystkich nowości – jest dużo zmian nieistotnych i łatwych do „przeczytania ze zrozumieniem”. Koncentruję się na zmianach istotnych, najważniejszych – zwłaszcza wymagających przygotowania ze strony zamawiających.

Adresaci szkolenia: wszystkie osoby zaangażowane w proces udzielania zamówień publicznych lub ubiegania się o te zamówienia (wskazana znajomość przepisów ustawy Pzp).

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z kluczowymi zmianami w Prawie zamówień publicznych, wprowadzonymi nowelizacją ustawy Pzp z dn. 11.09.2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA  O CZYM BĘDĘ MÓWIĆ, CO BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ? LICZBA GODZIN
Po co nowa ustawa?

Diagnoza: czy zgadzamy się z tym, co rząd myśli o nas?

Nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym – czy to aby nie kluczowy problem.

Dlaczego wykonawcy nie składają ofert – jeszcze większy problem.

Po co nowa ustawa? – czy można równocześnie osiągnąć efektywność i przejrzystość.

Nowa-stara zasada efektywności – i co to zmienia?

2
Zarządzanie kategorią zakupową

Polityka zakupowa państwa a polityka zakupowa instytucji – po co i jak stworzyć taki dokument?

Świat zakupów wkracza do zamówień publicznych.

Wierutne kłamstwa: „najlepszym trybem jest przetarg”, „waga ceny nie powinna przekraczać 60%”, „”cena niższa o 30% od średniej jest podejrzanie rażąco niska”.

Praktyczne wnioski z macierzy Kraljica.

1
Analiza przedwdrożeniowa

Analiza potrzeb i wymagań:

1) identyfikacja i definiowanie potrzeb,

2) analiza rynku i jej narzędzia (w tym RfX),

3) szacowanie wartości – źródła informacji, orientacyjna wartość a szacowana wartość, należyta staranność,

4) analiza ryzyka, matryca ryzyka, wpływ ryzyka na budżet projektu.

Kto powinien to robić? – wczesne zaangażowanie nabywców.

2
Dokumenty zamówienia

Nowe pojęcia: dokumenty zamówienia, warunki zamówienia Zawartość SWZ i opisu potrzeb i wymagań.

Nowe pojęcia: łańcuch dostaw, cykl życia i ich zastosowanie w warunkach zamówienia (można było lepiej).

Przedmiotowe środki dowodowe i ich uzupełnianie.

Zmiany SWZ i ich ograniczenie.

1
Kwalifikacja wykonawców

Nowe-stare pojęcie.

Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia, warunki udziału.

Podmiotowe środki dowodowe – nowe rozporządzenie.

Postkwalifikacja.

Konsorcjum, podmioty trzecie.

1
Badanie i ocena ofert

Składanie, otwarcie ofert, związanie ofertą.

Rażąco niskie ceny – kilka rad dla wykonawców.

Nowe przesłanki odrzucenia oferty – czy nie za daleko?

Kryteria nie dające nieograniczonej swobody, czyli co?

Wagi wyrażone za pomocą przedziału, czyli co?

Kryteria oceny ofert – wreszcie będzie można wrócić do modelu „cena 100%”.

Regulacja ex aequo – wyjątkowo wyrafinowana.

Czy po 25 latach funkcjonowania systemu zamawiający będzie mógł unieważnić przetarg bez podania przyczyn?

1
Szczególne instrumenty

Zmiany w zakresie:

1) konkursów,

2) usług społecznych – to jest rewolucja,

3) zamówień sektorowych – jak daleko od odrębnej ustawy.

1
Umowy

Jak współpracować z wykonawcą nie wprowadzając zmian dla niego korzystnych – oto dylemat.

Klauzule abuzywne – krzyk rozpaczy ustawodawcy.

Klauzule obowiązkowe – kolejny krzyk…

Analiza powdrożeniowa, czyli rachunek sumienia – niby słuszne, tylko jak sprawić, aby zamawiający był gotowy przyznać się do błędu (mam konkretne propozycje)

Polubowne rozstrzyganie sporów – czy Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej ma szanse na sukces?

2
Inne nowości

Środki ochrony prawnej – szansa na większą spójność orzecznictwa.

Gdyby tak zmieniły się obyczaje kontroli – czy Komitet da radę?

1


Nowe Prawo zamówień publicznych - ustawaMateriały szkoleniowe: uczestnik otrzyma autorski materiał omawiający tematykę szkolenia (prezentację), tekst nowej ustawy Pzp wraz z tabelą porównawczą.

 

 


TRENER:

Dariusz KOBA


SZKOLENIE DOSTĘPNE JAKO ZAJĘCIA DEDYKOWANE (tzw. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenia dedykowane to projekty "szyte na miarę" potrzeb konkretnego klienta, który oczekuje przeszkolenia większej grupy osób z podobnego zakresu.

Z uwagi na charakter zajęć oraz wpływ na dobór uczestników, szkolenia dedykowane cieszą się dużą popularnością. Szkolenia te realizowane są najczęściej w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym, we wspólnie uzgodnionym terminie.

Czas trwania zajęć także musi zostać dobrany odpowiednio do przyjętego zakresu merytorycznego zajęć (programu szkolenia).

Jeżeli pojawi się taka potrzeba to na Państwa życzenie możemy zająć się kompleksowym przygotowaniem strony logistyczno/gastronomiczno/hotelowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Do zobaczenia na szkoleniach!Dariusz Koba

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera