Publikacje z zakresu zamówień publicznych

PUBLIKACJA

POBIERZ

 Oferta za słaba, za droga, za tania

Oferta za słaba, za droga, za tania

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
kryteria oceny ofert

Pozacenowe kryteria oceny ofert - Poradnik z katalogiem dobrych praktyk

Autor: Dariusz Koba

Wyd.: Urząd Zamówień publicznych, 2018 r.

cz.1 

cz. 2 

planowanie zamówień publicznych

Planowanie zamówień publicznych

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
oferta dobra lepsza za dobra

Oferta dobra, lepsza i za dobra

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
 wizja zamówień publicznych  

Moja wizja zamówień publicznych

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
 elektronizacja zamówień publicznych  

Miało być tak pięknie - rzecz o elektronizacji ZP

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
PROTEST 200

Protest poproszę

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
okładka1 300

Poradnik dla zamawiających usuwanie azbestu.

Autor: Dariusz Koba

Wyd.: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 2018 r.

10 cr

Przejrzystość: stara – nowa zasada

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
szacowanie ZDK cr

Dzielenie zamówienia na części, a szacowanie jego wartości

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
dossier s

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców. O wyższości prekwalifikacji.

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca

 
2017 02 fundamenty obraz s

Fundamenty i podstawy

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca.

 
 12 2016 przymus obraz s

O przymusie kryteriów pozacenowych

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca.

 
 11 2016 obraz s

Klauzule społeczne po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca.

 
 dossier s

Dossier - zwane JEDZ

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca.

 
 09 2016 obraz s

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

Źródło - Zamówienia Publiczne - Doradca.

 
Raport MIiR, współautor Dariusz Koba

Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i  wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE

 

Autorzy: Agnieszka Rudolf - kierownik zespołu badawczego 
Dariusz Koba - główny specjalista ds. zamówień publicznych 
Jerzy Radziwiłł - główny specjalista ds. badań i ewaluacji 
Róża Chybowska-Phlippe, Stanisław Czapran, Magda Daliga, 
Ignacy Kowalski, Sebastian Pałka, Paweł Pijanowski, Cezary Przybył, 
Justyna Ratajczak, Michał Skorupski, Halina Strzelczyk, 
Anna Strzelczyk-Urbańska - członkowie zespołu badawczego

Wyd. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Podręcznik dla inwestorów, współautor Dariusz Koba

Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych.


Autorzy: Wojciech Adamczyk, Mariusz Bugalski, Janusz Dolecki, Joanna Gańko, Dariusz Koba, Bartosz Mąka, Janusz Niedziela, Zrinka Perčić, Marta Podedworna-Łuczak, Małgorzata Proksa-Binkowska, Rajmund Ryś, Tomasz Saganowski, Michał Skorupski, Halina Strzelczyk, Anna Strzelczyk-Urbańska, Artur Zaron

 Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Nowe podejście do zamówień publicznych, autor Dariusz Koba

Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Autor: Dariusz Koba.

Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010 r.

Wybór wykonawcy, Autor: Dariusz Koba

Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 Autor: Dariusz Koba.

 Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej 2010 r.

Zamówienia publiczne w działaniach informacyjnych i promocyjnych, Red. Dariusz Koba

Udzielanie zamówień publicznych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych (podręcznik).

Red. Dariusz Koba.
Autorzy: Zrinka Perčić, Mariusz Bugalski, 
Kinga Antonik, Anna Strzelczyk.

Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Podręcznik zamówień publicznych, współautor Dariusz Koba

Podręcznik Zamówień Publicznych.

Wyd. Centrum Zamówień Publicznych sp. z o.o.

 
Zamówienia na dostawy i usługi, autor Dariusz Koba

Zamówienia na dostawy i usługi (poradnik). 


Wyd. Urząd Zamówień Publicznych