Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych

podrecznik dla inwestorow

Autorzy: Wojciech Adamczyk, Mariusz Bugalski, 
Janusz Dolecki, Joanna Gańko, Dariusz Koba, Bartosz Mąka, 
Janusz Niedziela, Zrinka Perčić, Marta Podedworna-Łuczak, 
Małgorzata Proksa-Binkowska, Rajmund Ryś, Tomasz 
Saganowski, Michał Skorupski, Halina Strzelczyk, 
Anna Strzelczyk-Urbańska, Artur Zaron

 Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 Pobierz tutaj