Udzielanie zamówień publicznych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych

dzial promo

Red. Dariusz Koba.
Autorzy: Zrinka Perčić, Mariusz Bugalski, 
Kinga Antonik, Anna Strzelczyk.

Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Warszawa, 2008 r.


Pobierz tutaj