Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 Wybór wykonawcy z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

wybor wykonawcy

 Autor: Dariusz Koba.

 Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej 2010 r.

 Pobierz tutaj