Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert

Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE

 Raport końcowy

Autorzy: Agnieszka Rudolf - kierownik zespołu badawczego 
Dariusz Koba - główny specjalista ds. zamówień publicznych 
Jerzy Radziwiłł - główny specjalista ds. badań i ewaluacji 
Róża Chybowska-Phlippe, Stanisław Czapran, Magda Daliga, 
Ignacy Kowalski, Sebastian Pałka, Paweł Pijanowski, Cezary Przybył, 
Justyna Ratajczak, Michał Skorupski, Halina Strzelczyk, 
Anna Strzelczyk-Urbańska - członkowie zespołu badawczego

Wyd. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju