Nowe podejście do zamówień publicznych

nowe podejscie

Autor: Dariusz Koba.

Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010 r.

pobierz tutaj